campus_hlesingborg

LR Studs Mimmi Rönnqvist ser allvarligt på problemet med praktikplatser för blivande lärare. Foto: Privat, Google maps

VFU

Krisläge för studenter – tvingas vänta ett år på praktikplats

Bristen på praktikplatser för blivande lärare är stor nationellt, men extra stor på vissa håll.
På Campus Helsingborg får ett 30-tal lärarstudenter inte några praktikveckor och tvingas vänta i ett helt år.
– Det har drabbat på tok för många studenter, säger LR Studs Mimmi Rönnqvist.

Det är stor brist på praktikplatser för blivande lärare. Särskilt svår är situationen just nu på universitetet Campus Helsingborg där ett 30-tal lärarstudenter inte fått sina fem praktikveckor som man ska ha i utbildningen, utan tvingas vänta ett år.

Mimmi Rönnqvist, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, ser allvarligt på problemet med praktikplatser för blivande lärare och särskilt sitsen för studenterna på Campus Helsingborg.

– Det är ett stort problem och det är någonting som det pratas om på väldigt många ställen. Det går inte att säkert säga varför det är så, för det har inte gjorts några undersökningar på detta. Men det jag hör är att det ges för lite pengar och lärosätena tycker att det är svårt att planera. Det förstår jag, men det måste fungera och då måste man höja ersättningen, säger hon.

Problemet på Campus Helsingborg har pågått på det här viset i flertalet år och fixar man inte till problemet kommer allt fler studenter att hoppa av lärarutbildningen, menar Mimmi Rönnqvist.

– Det gäller som tur är inte alla, men det har redan drabbat på tok för många studenter. Det är ett jätteproblem och det går inte att ursäkta sig med att utbildningen har flyttat till Lund. Får du inte någon VFU så kan man inte examinera lärare, så du måste ha VFU minst 20 veckor.

Tar man problemet på allvar?

– Nej, inte i dagsläget. Jag är orolig över situationen. Förhoppningsvis gör man något nu när våra medlemmar har sagt ifrån. Det ska inte behövas att man som student går ut i media för att få en universitetsutbildning, säger Mimmi Rönnqvist.

Vad ser du för lösning på situationen i dagsläget?

– Det är svårt eftersom det är ett systemproblem. Lärosätena kanske skulle ha sagt ifrån betydligt tidigare att man inte får resurserna som behövs. Det är ett svårt problem att lösa i dag. På längre sikt måste man ge rätt ersättning och ge lärare tid och möjlighet att gå handledarutbildningar för att ta emot lärarstudenter.

Rebecca Roth är lärarstudent och medlem i LR Stud Helsingborg och hon tycker att det är en absurd situation för lärarstudenterna.

– Tack och lov är jag inte en av de berörda studenterna utan praktikplats. Men klasskompisar har blivit utan. Det händer ingenting om man inte löser det själv, samtidigt som man inte får lösa det själv.

Vad gör man åt saken?

– Vi har försökt att få svar från kommunen och utbildningsansvariga, men vi skickas bara runt hela tiden. Det är sandlådenivå och alla skyller ifrån sig på varandra. Det är jättefrustrerande och drygt 30 studenter som inte vet vad som händer. Jag tycker inte att man tar problemet på allvar, säger Rebecca Roth.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger i en skriftlig kommentar till Skolvärlden att det är oroväckande om det är så att praktikperioder har ställts in.

– Universitet och högskolor har tillsammans med skolhuvudmännen ett ansvar för att VFU fungerar på ett bra sätt för studenten, säger hon.

Ministern menar att det behövs en nära samverkan mellan landets högskolor och skolhuvudmän för att i god tid säkra upp de praktikplatser som behövs.

– I tider av lärarbrist så är ju det här också i huvudmännens intresse att ta emot lärarstudenter.

Vad ser du för lösning?

– För att öka kvaliteten i studenternas VFU pågår en försöksverksamhet med övningsskolor. Vi har gett vår myndighet UKÄ i uppdrag att utvärdera övningsskolorna och nyligen presenterade de sin delrapport som visar att övningsskolorna har bidragit till en högre kvalitet i VFU:n. Det är glädjande resultat, och det visar också på betydelsen av att skolhuvudmän och lärosäten gemensamt tar ansvar för lärarstudenterna och att det går att uppnå resultat om ett sådant samarbete kommer till stånd, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kommentera