Partierna svarar

Kristdemokraterna: ”Nej till förbud mot vinster”

Christian Carlsson KD

Christian Carlsson är skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna säger nej till förbud mot vinstutdelning för friskolor.
– Det löser inte skolans verkliga problem – att var fjärde elev går ur nionde klass utan fullständiga betyg eller att var femte elev känner sig otrygg i skolan, säger Christian Carlsson.
Han vill istället att kd gör upp med det han kallar flumskolan.

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– Det viktiga för oss är skolornas kvalitet, det vill säga hur skolan bidrar till att ge elever en bra utbildning, kunskapsutveckling och en trygg skolgång. Vinstutdelningen är inte ett problem så länge skolan erbjuder kvalitet, levererar en god kunskapsutveckling för eleverna eller aktivt vidtar åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten. Alla friskolor som följer skollag, läroplan och skolans värdegrund, och som presterar goda kunskapsresultat, innebär en fantastisk vinst för Sverige.

– Skolinspektionen ska samtidigt ha större muskler att kunna ta över eller stänga undermåliga skolor, oavsett om det handlar om kommunala eller fristående skolor.

– Kristdemokraterna säger nej till förbud mot vinstutdelning eftersom det inte löser skolans verkliga problem, att nära var fjärde elev går ut nionde klass utan fullständiga betyg eller att var femte elev känner sig otrygg i skolan. Det vi borde göra istället är att göra upp med flumskolan och återupprätta kunskapsskolan.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Kristdemokraterna försvarar elevers och föräldrars rätt att välja skola, oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola. Vi anser att föräldrar fortsatt ska kunna ta ansvar och påverka vilken skola man vill ge sina barn. Kristdemokraterna säger därför nej till förslagen att kötid till friskolor ska avskaffas, skollotterier och kvoterat skolval.

– Vi vill istället stärka skolvalet genom att införa aktivt skolval för alla, och vi vill se en senarelagd tidpunkt för skolvalet till fyra år före skolstart. Syftet med det är att säkerställa att information om valfriheten och skolvalet har gått ut till alla i kommunen innan skolvalet sker.

– Skolvalet bör ske genom en kommunalt samordnad antagning, där alla huvudmän har full insyn skolvalssystemet. Vi hoppas att våra förslag ska leda till att ännu fler föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång, och att fler ska vilja göra ett aktivt och informerat skolval.

  • Kristdemokraterna har riksting 12–14 november.
Kommentera