Kristina Löhr Johannesson NY

Kristina Löhr Johannesson är studie- och yrkesvägledare på Fridegårdsgymnasiet i Bålsta.

| Foto: Magnus Glans
Jag är syvare

Kristina: ”Därför är jag syvare”

Lärar- och syvyrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Kristina Löhr Johannesson är studie- och yrkesvägledare på Fridegårdsgymnasiet i Bålsta.
Här berättar Kristina om varför hon är syvare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag syv

– Det bästa med syv-jobbet är eleverna. Jag har arbetat inom flera olika studieformer under mina år som syv och oavsett form tycker jag fortfarande att det bästa med syv-jobbet är mötet med eleverna. Att få samtala kring och höra hur elever tänker kring sin framtid är fantastiskt. Det kan bli många spännande diskussioner och jag tror jag kan hjälpa dem att avdramatisera de olika val de står inför.

  • Bästa stunden i veckan

– Det finns många bra stunder i veckan. Ett exempel är när jag i slutet av ett samtal får ett leende av en elev som varken ville prata eller titta på mig i början. Då känns det som om jag ändå nått fram lite. Det är en bra stund.

– Ett annat exempel är när jag har haft ett informationsmöte i en klass där hälften till en början ser ointresserade ut men i slutet engagerar sig och har flera frågor. Då har informationstillfället i stället blivit en stund för dialog, och det gillar jag. Då känns det också som om jag nått fram och kan hjälpa dem att finna sitt mål.

  • Det här skulle jag vilja förändra. 

– Jag skulle vilja att det görs en tydligare markering i skollagen om vikten av behöriga studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledarna ska vara en lika viktig och naturlig kompetens på skolan som all personal och därför måste tjänsterna för syv bli mycket bättre.

– Jag vill också att vuxna får lika rätt till kommunal vuxenutbildning oavsett i vilken kommun de bor.

Kommentera