”Ordning och reda” 

Kritik mot Björklunds ordningsbetyg

Utbildningsminister Jan Björklund vill införa ordningsbetyg i skolan för att skapa studiero i klassrummen. Men både Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer är kritiska till förslaget.

Folkpartiet går till val med ett förslag om att införa ordningsbetyg på högstadiet och gymnasiet rapporterar Ekot idag. Enligt utbildningsminister Jan Björklund skulle det vara ytterligare ett verktyg för att skapa studiero och trygghet i skolan. 

– Det är klart att vi vet att när saker och ting skrivs in i betygen så blir det viktigare för eleverna, säger Jan Björklund.

Enligt förslaget ska varje skola själva kunna välja om de vill införa ordningsbetyg eller inte och ordningsbetygen ska inte ges till slutbetygen. Betygen ska ges som en sammanfattande skriftlig kommentar och inte i en betygsskala.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger till Ekot att frågan om ordningsbetyg är onödig och tar fokus från skolans grundproblem.

– Om det skulle vara betyg så är det inget vi stödjer eller tycker behövs, är det omdöme så är det något som redan sker eller borde ske mellan skola och hem om hur det går för eleverna, säger han.

Även Mattias Hallberg, ordförande för Sverige Elevkårer, uttrycker skarp kritik mot förslaget och menar att det skulle innebära en tillbakagång till 1960-talets metoder för att skapa studiero i skolan. 

 – Tillsammans med politiska ungdomsförbund från både höger och vänster var det vår organisation som såg till att ordningsbetygen avskaffades för snart 50 år sedan. De användes som ett orättvist maktmedel mot elever som tänkte annorlunda och utmanade rådande strukturer, säger Mattias Hallberg i ett pressmeddelande. 

Sveriges Elevkårer menar att om elevernas närvaro och lärarnas bedömning om deras uppförande ska skrivas in i betygsdokumentet så minskar fokus på kunskapsuppdraget.
 
– Jag tror tyvärr att många äldre väljare tycker detta låter som ett bra förslag, men vi borde lyssna på de som befinner sig i skolan. Eleverna vill inte ha detta och majoriteten av lärarna känner samma sak, säger Mattias Hallberg.

Folkpartiet tillsammans med Jan Björklund har drivit frågan om ordningsbetyg i skolan under många år. De lyfte frågan både i valrörelsen 2006 och 2010.

Kommentera