Läsförståelse  

Kritik mot ”En läsande klass”

Nu kommer kritik från forskarhåll mot författaren Martin Widmarks projekt ”En läsande klass”. 
– Det finns en brist på vetenskaplighet som är anmärkningsvärd och som gör att man starkt kan ifrågasätta det här materialet, säger Jan Nilsson, lektor på lärarutbildningen vid Malmö högskola, till Sveriges Radio.

Barnboksförfattaren Martin Widmarks projekt ”En läsande klass” har hyllats från flera håll. Antologin och studiehandledningen är tänkt att användas av lärare för att vända den nedåtgående trenden när det gäller läsförståelse bland svenska elever. Materialet har också blivit mycket populärt.

Men nu kommer kritik mot projektet. Jan Nilsson, lektor på lärarutbildningen vid Malmö högskola, kallar, enligt Kulturnytt, materialet för ett ”mångordigt, ovetenskapligt hemmabygge”. Även läsförståelseforskaren Barbro Westerlund är kritisk. Projektet ”En läsande klass” är inspirerat av hennes arbete om lässtrategier. 

– Min forskning som jag har försökt föra fram för att hjälpa och stödja svenska lärare, blir förenklad. Det är inte den forskning som jag vill stå för, säger hon till Kulturnytt.
 
Hon menar att det finns en risk att metoden som ”En läsande klass” förespråkar leder till en isolerad färdighetsträning och att man fokuserar på att lära sig vad de lässtrategier som materialet består av betyder, i stället för att fokusera på texten och få en djupare läsförståelse.

– Jag tycker att man ska prata om läsförståelse på en högre nivå. Det är inte bara att säga att ”det är bättre vi gör någonting är ingenting alls”. Vi måste gå rätt väg nu. Vi har inte råd att gå fel väg i svensk skola.

Martin Widmark svarar på kritiken och säger att den är ett underkännande av Sveriges lärares förmåga att använda ett studiematerial så att det kommer eleverna till gagn. 

– Det här är ingen avhandling, utan en studiehandledning, tillägger han.

Kommentera