skolmaterial
Pengar

Kritik mot skola som inte står för material

Stockholms internationella Montessoriskola på Kungsholmen ber eleverna ta med ”egna blyertspennor, suddgummi, miniräknare, en bok att läsa ur under lässtunden, färgpennor av god kvalitet och matsäck till utflykter”.

Så säger lagen
  • Utbildningen i grundskolan vara avgiftsfri för eleverna
  • De ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning
  • Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna
  • Med obetydlig kostnad menas främst kostnader för exempelvis en färdbiljett eller en mindre entréavgift
  • Om kostnaden återkommer vid flera tillfällen kan den sammanlagda kostnaden bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Därför måste skolan noga överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas.

Källa: Skolinspektionen

Föräldrar på skolan och lärare på sociala medier menar att det i praktiken handlar om en dold avgift som strider mot lagen på två punkter:

  • Grundskolan ska vara avgiftsfri
  • Alla elever ska ha tillgång till böcker och läroverktyg utan kostnad

Men lagen tillåter samtidigt enstaka inslag av ”obetydliga kostnader”, det är till exempel ok att låta föräldrar bekosta en liten del av någon kortare skolresa. Kristina Rollbäck, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund, kan därför inte svara på om det handlar om rena lagbrott i det aktuella fallet.

– Jag kan inte bedöma det utifrån de uppgifter jag tagit del av. Men generellt kan vi konstatera att utbildningen ska vara kostnadsfri och eleverna ska ha tillgång till de material som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen utan kostnad. Bra och tydlig information om vad som gäller finns från både Skolverket och Skolinspektionen, säger hon till Skolvärlden.

Att skolan i fråga är en privat verksamhet som gjorde fem miljoner i vinst förra året samtidigt som eleverna uppmanas att betala för blyertspennor bidrar till kritikernas upprördhet. Men rent juridiskt spelar det ingen roll var pengarna hamnar.

– Samma regler ska gälla för statliga, kommunala och privata skolor. Sen är varje ärende individuellt och man måste titta på varje enskilt fall för att bedöma om det strider mot lagen, säger Kristina Rollbäck.

Skolans ägare och rektor Jill Nilsson, som själv plockade ut tre av de fem vinstmiljonerna i fjol, menar att det inte handlar om att spara pengar, utan om att lära eleverna ta ansvar.

– Det handlar inte om kostnader, det finns inget som våra elever saknar. Kan man bara hämta en penna och slänga den på golvet är det inte bra. Det är lättare att lära sig vara rädd om saker om det är ens egna, säger hon till Dagens Nyheter.

Ragnar Sjölander är ordförande i LR Stockholm och han menar det är en självklarhet att skolan ska stå för de här kostnaderna.

– Jag tycker att det är en skolas uppgift att tillhandahålla material. Det här är sådant som ingår i varenda skolas budget. Och det finns uppenbarligen ett utrymme för det i budgeten om man tittar på vad som kommit ut i vinst. Och ska föräldrarna hålla elever med det här över tid så blir det ingen obetydlig kostnad.

Just beskrivningen ”obetydlig kostnad” i regelverket ger visst juridiskt svängrum för skolledare som vill pröva gränserna, eftersom det öppnar för egna tolkningar.

– Det måste tolkas varje gång. Det är dessutom föränderligt över tid – det som är en obetydlig kostnad idag kanske inte är det om två år. I det här fallet går möjligen en blyertspenna att betrakta som en obetydlig kostnad, det handlar inte om många kronor. Men en miniräknare och en god bok kan väl tänkas kosta lite mer, säger Kristina Rollbäck.

Kommentera