pengar-810
Lön

Kritik mot lärarlönesatsningen

Komvux- och sfi-lärare är två grupper som inte inkluderas i regeringens tremiljarderssatsning på lärarlöner.
– Obegripligt att facket gick med på detta, säger komvuxläraren Niklas Bremler.

Lärarlönelyftet

3 miljarder kronor årligen satsas på höjda lärarlöner. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Besluten om högre lön fattas lokalt och totalt kan cirka 60 000 lärare omfattas.

​​Målgrupperna är:

Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, förskoleklass specialskola, sameskola och gymnasiesärskola.

Legitimerade förskollärare i förskoleklass.

Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem.

Ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och modersmålslärare som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare.

Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga att bedriva undervisning i fritidshemmet.

 

De kriterier som en lärare måste uppfylla för att komma i fråga för lärarlönelyftet är:

Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen.

Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs.

Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.

 

Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:

Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.

Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.

Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

I somras gav regeringen besked om vilka lärare som ska få del av lärarlönesatsningens 3 miljarder. Omkring 60 000 lärare kan omfattas, vilket i snitt innebär omkring 3000 kronor extra i månaden. Beslutet om vilka lärare som ska få högre lön ska fattas lokalt.

Men alla lärarkategorier omfattas inte av satsningen. En grupp som uteslutits är lärare inom vuxenutbildningen, komvux och sfi, något som fått Niklas Bremler, matematiklärare och lektor vid Åsö vuxengymnasium i Stockholm, att reagera.

– Sverige står inför stora utmaningar både när det gäller integrationen av nyanlända och ungdomsarbetslösheten. I båda fallen är komvux och sfi avgörande aktörer. Jag tycker att det är uppseendeväckande att regeringen utesluter lärarna inom vuxenutbildningen från lönesatsningen, säger han.

I andra lönesatsningar, som karriärtjänstreformen, har det varit självklart att inkludera både komvux- och sfi-lärare, menar han.

Niklas Bremler, som själv är huvudskyddsombud för LR Stockholm, är också mycket kritiskt till hur facket agerat i frågan.

– För mig är det obegripligt att facket gått med på att vissa grupper uteslutits. Jag kan ju inte veta hur diskussionerna gått under processen men jag misstänker att facket inte bråkat allt för mycket. Vid presskonferensen i Almedalen där satsningen presenterades sades inte ett ljud om sveket mot vuxlärarna.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger till Skolvärlden att han har full förståelse för den besvikelse som Niklas Bremler och andra känner.

– Jag önskar, och kämpar givetvis för, att alla våra medlemmar ska nås av lönesatsningar. Men det är ingen avtalsförhandling vi haft med regeringen. Vilka grupper som skulle omfattas är ett politiskt beslut, fattat av regeringen. Det har inte skett i en överenskommelse mellan parterna, säger Bo Jansson.

– Regeringen var beredd att satsa pengarna förutsatt att parterna kom överens om vilka kriterier som ska gälla. Det är i det partsarbetet vi har kunnat påverka. Och att vi lyckades komma överens om kriterier var en förutsättning för att de 3 miljarderna överhuvudtaget skulle komma lärarna till del.

Niklas Bremler lyfter bland annat den roll komvux- och sfi-lärare har för integrationen av nyanlända.

Talar det för att de borde varit med?

– De har en otroligt viktig roll, vilket har accentuerats i debatten som varit om bristen på sva-lärare och hur sfi ska bedrivas. Men jag tror inte att den satsning vi nu talar om är den enda eller den sista vi ser för att lösa problemen i skolan och hur vi ska ta emot de många elever som kommer hit nu.

Dessutom, betonar Bo Jansson, får man inte glömma bort när man talar lön att de satsningar som kommer från staten absolut inte är det enda som måste göras.

– De stora satsningarna måste komma från huvudmännen. Det är oerhört viktigt att man inte glömmer det. Huvudmännen har fortsatt det stora ansvaret för lärarlönerna och från facket sida måste vi se till att de inte smiter undan sitt ansvar.

För Niklas Bremlers del kokar frågan ner till vad ett fackförbund egentligen ska vara.

– Ett fackförbund borde vara en solidarisk sammanslutning där man står upp för varandra och tillvaratar alla medlemmars intressen. Annars är man ute på en farlig väg. Jag önskar att mitt fackförbund satt ner foten och krävt att samtliga lärarkategorier ska ingå i ett lärarlönelyft. Jag tror inte att facket hade gått med på att utesluta grundskollärarna till exempel, säger han. 

Bo Jansson menar å sin sida att man inte bara kan titta på en enskild satsning.

– Allt fackligt arbete sker ju inte på en gång. Förra regeringen gjorde karriärsatsningen, den här regeringen gör på det här sättet och jag tror som sagt inte att det är det sista vi kommer att se. Den stora fackliga kampen, där håller jag med Niklas Bremler, är att slåss för alla våra medlemmar. Det sker i lönerevisioner, i opinionsarbetet och det tryck vi sätter på huvudmännen hela tiden. Det tycker jag handlar om solidaritet. Men att peka ut en enda satsning fungerar inte. Ett fackförbund kan föra flera kamper samtidigt. 

– Det hade varit fel att tacka nej till de här pengarna, vi tackade inte nej till karriärpengarna, trots att det inte var till alla. Det hade varit oklokt. Det här är en unik satsning på lärarlönerna och den är nödvändig, men det är bara en liten del av vad som totalt behöver göras.

Kommentera