Måluppfyllelse

Kritiken: ”Försöker lappa och laga ett system som är trasigt”

Sara Svanlund, utredning, Anna Westerholm
Utredningen i korthet
 • Implementera studietid för alla elever i stället för läxhjälp för vissa.
 • Lärare ska leda den verksamheten men annan personal kan medverka.
 • Det behövs en nationell utvärdering av lovskolan.
 • Lovskola bör erbjudas även under läsårsloven.
 • Frivillig lovskola är att föredra framför obligatorisk.
 • Huvudmän ska uppmuntra elever att tacka ja till erbjudande om lovskola.
 • Det finns juridiska hinder för att föreslå förlängd skolplikt för nyanlända.
 • Titta närmare på språkstärkande sommarskola.
 • Det långa sommarlovet bromsar kunskapsutvecklingen.
 • Alla elever kan behöva mer tid men framför allt god undervisning och adekvat stöd.
 • Tillgången till lärare är begränsad. Åtgärderna behöver betraktas i en helhet så att de inte konkurrerar om skolans resurser.

”Spretig” säger vice LR-ordförande Sara Svanlund om utredningen ”Mer tid till undervisning” som presentade sin rapport på måndagen.

Särskilda utredaren Anna Westerholm överlämnade utredningens rapport ”Kampen om tiden” till utbildningsminister Anna Ekström (S) på måndagen. Utredningens direktiv var en framkompromissad blandning av idéer från de olika januaripartierna med målet att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet. Sara Svanlund på Lärarnas Riksförbund är inte särskilt imponerad av resultatet.

– Utredningen är spretig. Det här känns som att man försöker lappa och laga ett system som är trasigt. Egentligen skulle man behöva göra om det från början. Partierna har lagt in sina respektive hjärtefrågor här men det som behövs är en bred överenskommelse, inte sådana här småbitar.

Anna Westerholm hade bland annat i uppdrag att föreslå en läxhjälpsgaranti för att råda bot på ojämlikheten i elevers olika förutsättningar att få hjälp hemma. Utredningen landar i något den kallar ”studietid”, två timmar per vecka där elever frivilligt kan jobba med läxor eller annat skolarbete. Verksamheten ska struktureras av lärare, men annan personal ska kunna vara på plats med eleverna.

– Men då är vi tillbaka på ruta ett igen. Det är ju mer tid med lärarna eleverna behöver. Det man skulle vilja se är mindre elevgrupper och mer tid för varje elev med sin lärare, säger Sara Svanlund.

Utredningen skulle även föreslå förlängd skolplikt för nyanlända och obligatorisk lovskola för elever som inte blivit godkända. Det förstnämnda gick dock inte att genomföra på grund av juridiska hinder, och det andra säger utredaren rakt ut inte verkar vara en särskilt bra idé. Istället förordar hon frivillig lovskola för merparten, och obligatorisk för en mindre grupp: De som inte är godkända, men som bara har väldigt lite kvar för att nå dit.

– Jag tycker det är svårt. Vem ska avgöra var den gränsen går? Jag som lärare kan ju förstås se att ”här kan det behövas lite till” och veta vilka luckor som behöver fyllas. Men ska jag då ansvara för lovskolan? Eller är det någon annan, som jag då förväntas överlämna en mängd dokumentation till? säger Sara Svanlund.

Hon lyfter också en mer generell kritik mot lovskolan:

– Om man inte lyckats med något på nio år, kan man då lyckas med det på två veckor? Då kanske man kunde åtgärda det under de här nio åren istället?

Kommentera