Annons
Källa: Siris, Skolverket

Tufft läge för skolan i Upplands Väsby

Publicerad 28 april 2014

Upplands Väsby kommun har infört en rad förändringar som påverkat skolornas arbete. Syftet har varit att effektivisera och höja kvaliteten, men de låga elevresultaten dalar och flera rektorer och kommunens skolstrateg är kritiska och oroliga.

Sedan de borgerliga partierna tog över makten i Upplands Väsby för snart åtta år sedan har kommunen organiserats om, inte minst på skolans område. Tidigare var utbildningsförvaltningen huvudman och ansvarig för driften av de kommunala skolorna på uppdrag av utbildningsnämnden. Numera ansvarar Väsby välfärd för driften och utvecklingen av de kommunala verksamheterna, medan huvudmannaskapet ligger på kundvalskontoret, som även ska se till att Väsbyborna får bästa möjliga tjänster bland både kommunala och privata alternativ.

Sedan två år betalar grundskolorna hyra efter lokalstorlek och rektorerna ansvarar även för reparationer och städning av lokalerna. Sedan kommunens förberedelseklasser lades ner har skolorna även hela ansvaret för nyanlända elevers skolgång. Allt enligt nya ersättningsmodeller som adderas till skolpengen.

– Vi inom skolan har fått ett för brett ansvar. Vi är inte byggnadsingenjörer eller ekonomer som kan dribbla i en massa system. Vi är pedagogiska ledare i första hand och måste kunna fokusera på det. Systemet gör att jag inte kan lägga lika mycket tid och pengar på undervisning och läromedel, säger Johnny Wahlund, rektor på Grimsta skola.

Han tycker också att den nya organisationen har en otydlig ansvarsfördelning som gör att frågor om till exempel särskilt stöd riskerar att bollas mellan utbildningsnämnden, kundvalskontoret och Väsby välfärd.

Även rektor Ebba Wannegård på Breddenskolan har synpunkter på förändringarna.

– Min upplevelse är att även om jag fått mer pengar till skolan så har jag fått mer kostnader och områden att ta hand om, till exempel lokalförvaltning. Uppdelningen i ett utförar- och beställarsystem är också mer rigid och gynnar inte samarbete. Egentligen har vi ju alla samma mål, en god kvalitet på utbildningen, säger hon. 

Sedan de borgerliga partierna kom till makten har ett par av skolorna sålts till privata aktörer och många nya friskolor har startat. Avsikten har varit att öka mångfalden och förbättra kvaliteten. Balansen har på sju år förändrats från att drygt var tionde grundskola var fristående till att över hälften är det i dag – en ovanligt stor privat grundskoleandel jämfört med närliggande kommuner och övriga landet.

– Privatiseringen slog igenom väldigt snabbt och stort i Upplands Väsby och då förändrade man strukturen genom att dela in verksamheterna i beställare och utförare. Konkurrens på lika villkor är ett ord som man använder sig av. Jag tror att det här var nödvändigt för utvecklingen, men det är svårt att veta hur det har påverkat och hur det skulle ha varit annars, säger Håkan Lönnqvist, rektor för Bollstanäs skola.

Upplands Väsby har brottats med låga elevresultat under lång tid och det senaste året gick resultaten ned ytterligare.

Skolutvecklaren Per Kornhall anställdes som skolstrateg på Väsby Välfärd för två år sedan. Han menar att Skolverkets statistik visar att de förändringar som nämns har haft en negativ effekt på elevernas resultat. En annan orsak till de låga resultaten, enligt Kornhall, är att kommunen inte fördelar skolpengen efter skolornas behov i tillräcklig utsträckning. Många skolor har stora socioekonomiska utmaningar och behöver mer resurser.

– Jag har ända sedan jag gjorde mina första analyser varit tydlig med att det finns saker som inte fungerar så väl i kommunen. Det vore också konstigt om så inte var fallet med tanke på att Upplands Väsby nu har sämst skolresultat av alla kommuner i Stockholms län. Detta innebär att var femte barn i kommunen inte blir behörigt till gymnasiet. Det finns alltså all anledning att tro att det kan finnas brister i själva systemet, säger Per Kornhall.

Socialdemokraterna skyller framför allt de låga elevresultaten på resursbrist. Partiet har kommit fram till att Upplands Väsbys skolpeng har halkat efter jämfört med andra kommuner i Stockholms län. År 2005 satsade kommunen 414 kronor mindre per elev än genomsnittskostnaden för samtliga Stockholmskommuner, men år 2011 var skillnaden mellan Upplands Väsby och länssnittet 3 501 kronor.

– Skolans resurser i Upplands Väsby har blivit mindre relativt till andra kommuner i länet och att diskutera de sjunkande skolresultaten utan att prata om resurser är meningslöst. Nu behövs det krafttag på många håll för att vända utvecklingen. Det insåg kommunstyrelsens ordförande i höstas och bjöd in alla partier i arbetet med att vända skolutvecklingen, säger Leif Berglund (S), fram till nyligen oppositionsråd och tidigare ordförande i utbildningsnämnden.

Kommunen har startat det övergripande skolprojektet ”Ett lärande Väsby”, som ska pågå i tre år.

– I början var det bara de kommunala skolorna som visade nedåtgående resultat. Nu i höst när det stod klart att de fristående skolorna också har en kraftig negativ trend har man beslutat att med hjälp av ett skolprojekt på övergripande plan försöka ändra på situationen, säger Per Kornhall.

Leif Berglund (S) tror att projektet kan vara starten för en positiv vändning av elevresultaten.

– Det var ett bra klimat när vi sågs. Alla kände att de var beredda att kavla upp ärmarna och ta tag i problemet, men det är för tidigt att tala om effekterna eftersom det ännu inte resulterat i några insatser. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons