Lärarutbildning

Kurs ska vända tekniklärarkrisen

Göteborgs universitet har startat teknikkurswe för lärare i samarbete med flera teknikföretag. Syftet är att öka behörigheten hos lärare som undervisar i teknik. 

I Skolverkets tidigare genomgång av lärarbehörigheten i olika ämnen år 2012 visade sig bara 4 procent av lärarna som undervisade i teknik på högstadiet ha behörighet i ämnet.

Nu har Göteborgs universitet startat behörighetsgivande kurser i teknik för lärare med lärarexamen som undervisar på mellanstadiet och högstadiet.

Den första kursen är igång och där har till exempel två av de fyra kursdagarna i förlagts på företagen Göteborg Energi och Ericsson.

Totalt handlar det om sex teknikkurser som omfattar 7,5 poäng vardera.

Kurserna ska vara en möjlighet till fortbildning för att utöka kompetensen i teknikdidaktik och samtidigt ge tillfälle att möte teknik på olika arbetsplatser och komma i kontakt med yrkesgrupper som arbetar tekniknära.

 

Kommentera