elev_betyg

”Dagens kursplaner är mycket, mycket bra”, anser Anders Persson, lärare i matematik, naturkunskap och programmering på gymnasiet.

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Kursbetyg är bästa systemet någonsin”

Debatt ”Behåll betygssystemet som det är. F till A är helt tillräckligt. Dagens kursplaner är mycket, mycket bra”, skriver läraren Anders Persson.

Jag måste passa på att försvara det som försvaras bör innan det försvinner och samtidigt uttrycka min vrede när man tror sig kunna hjälpa svenska skolan genom att göra om systemet för att sätta betygen i gymnasiet.

Som det ser ut idag med kurser, tydligt formulerat centralt innehåll och förmågor och en skala F–A för varje kurs är helt rätt. Betyget ska motsvara elevens kunskap vid kursslut och efter det går eleven vidare i livet och i skolor och ingen kan veta vad den lär sig mer eller bättre. Eller vad den inte uppskattar och aldrig mer tränar och vad som därför faller i glömska. Varje lärare lägger stor möda på att sätta rätt betyg på elevens kunskap och det är inte lätt.

Kurser och kursbetyg är dessutom ärligt genom att det pekar på vad som inte är klart i kursen. En elev kommer med ämnesbetyg inte med samma noggrannhet veta vad den inte kan, bara att den ”inte är tillräckligt bra på matematik”. Över hela ämnet?

Ämnesbetyg stimulerar istället till att människor inordnar sig i grupper om språkmänniskor, tekniker och helhetstänkande människor istället för att kämpa vidare med sitt lärande. Man blir helst kvar i sin trygghetszon.

Det är också mycket bättre att prata med elever om det som den aktuella kursen handlar om än om matematikämnet i stort. Det blir otydligare för elever och om inte godtycket i bedömning blir större så kommer det i alla fall att upplevas så. Kom ihåg att skolämnen bara är utsnitt ur ämnena i stort. Om ett betyg är felaktigt ska den elev det gäller kunna få en ny bedömning och det borde självklart finnas möjlighet att läsa upp betyg på gamla kurser, vilket dagens system gjort mycket lättare.

Till sist vill jag säga att det är katastrofalt för skolan med så här stora förändringar och jag hoppas att de som driver den här förändringen förstår det. Det borde de veta. I skolans värld ska förändringar ske mycket långsamt eller helst inte alls.

Om Gy11 inte fungerar perfekt ett decennium senare är inte konstigt, särskilt inte som skolan också genomgått flera andra stora förändringar. Privatisering fast marknadsdynamik inte efterfrågas i skolan och införande av ett fritt skolval som fortsatt nivågruppering i skolor och samhälle. Att ändra igen nu kommer att innebära att om ett eller flera decennier har inte skolan repat sig då heller.

Behåll som det är. F till A är helt tillräckligt. Dagens kursplaner är mycket, mycket bra.

Anders Persson, matematik, naturkunskap och programmering på gymnasiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera