Utspel

L: Håll extra lektioner på kvällar, helger och lov

"De som hävdar att skolan är reformtrött har fel"

Female,High,School,Teacher,Standing,By,Student,Table,Teaching,Lesson

Mer lärarledd undervisning ska höja svenska elevers resultat, menar Liberalerna.

Svenska elever behöver mer tid med skickliga lärare för att alla ska nå målen. En väg dit är att införa helg-, kvälls- och lovundervisning för elever som inte klarar kraven. Det menar Liberalerna i ett nytt utspel om skolan.

Partiet presenterar fyra förslag på tisdagen: Begränsa mängden distansundervisning, gör det möjligt att bedriva undervisning på kvällar och helger,  låt universitetsstudenter läsa in lärarexamen genom sommarstudier, och låt rektorer ordinera obligatorisk lovskola när elever riskerar att inte nå målen.

Roger Haddad (L)

– De som hävdar att skolan är reformtrött har fel. Tvärtom är behovet av satsningar och reformer som fokuserar på bättre kunskapsresultat fortsatt stort. Vi behöver säkra att eleverna tillbringar mer tid i skolan med lärarledd undervisning samtidigt som vi kraftigt ökar andelen utbildade behöriga lärare, säger Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad.

L vill låta Skolinspektionen granska distansundervisningen i skolan,  med syfte att dels säkra undervisningens kvalitet, dels se till att lärarnas arbetsbelastning inte ökar. Idag är det obligatorisk för huvudmän att erbjuda lovskola för elever i grundskolans årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Liberalerna vill att det obligatoriet utökas till att gälla från årskurs 4 och uppåt, och skolans rektor ska kunna göra närvaron obligatorisk. Regeringens särskilda utredare Anna Westerholm öppnade för obligatorisk lovskola för vissa elever i en utredning i april 2021.

Vidare förslår partiet en lagändring som ska göra det möjligt för grund- och gymnasieskolor att bedriva undervisning på kvällar och helger. Slutligen vill man införa ett sommarprogram på universitet och högskolor som låter studenter i vissa ämnen läsa in en lärarexamen under tre ”sommarterminer”. CSN-villkoren för en sådan utbildnings ska vara generösa för att konkurrera med sommarjobb.

– Svenska skolan ska upp i topp igen, och varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Då krävs mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap; det behövs tid och skickliga lärare, säger partiledare Nyamko Sabuni.

 

Kommentera