Lärare och politiker

L-läraren: ”Utbildningen ska vara lika svår som läkarprogrammet”

Mårten Hemström

Mårten Hemström är gymnasielärare i Västerås och kandiderar till kommunfullmäktige och riksdagen för Liberalerna.

Mårten Hemström är gymnasielärare i Västerås och kandiderar till kommunfullmäktige och riksdagen för Liberalerna.
Här är hans viktigaste skolfrågor.

Varför är engagerar du dig politiskt?

– För att höja bildningsnivån i skolan.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan?

– Att höja nivån i skolan och att betygen ska betyda att man kan något. Nu är tyvärr betygsinflationen stor och den kommer vi att ha så länge som lärare är fria att sätta vilka betyg som helst.

– Exempelvis har man fortfarande rätt att sätta högre än resultatet på de nationella proven och kurser som inte har NP är det alltid helt fritt. Vi behöver även börja nivågruppera igen.

Mårten Hemström
  • Ålder: 53 år.
  • Arbete: Lärare i religion och svenska på Grillska gymnasiet i Västerås.
  • Arbetat som lärare: 24 år.
  • Politiska uppdrag: Ledamot av Sala kommunfullmäktige och vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
  • Kandiderar till: Kommunfullmäktige och riksdagen.

– Vi måste få kursplaner som specificerar svårighetsgrad, sidmängd, antal romaner etc, och den ska vara hög. Nu anges ingen mängd, men däremot är kunskapskraven svåra. Dessa borde tvärtom vara lätta att uppnå om man läser det man ska, och med tydliga angivelser.

– Det borde inte stå ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”, utan ”600–800 sidor skönlitteratur, på mellansvår nivå, som exempelvis Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf, och läraren ska försäkra sig om att eleven har läst allt och förstått.”

Vad anser du bör göras för att öka andelen behöriga lärare?

– Höja lönerna ordentligt och ge utbildningen hög status genom att göra den lika svår att komma in på och ta sig igenom som läkarprogrammet.

Bör staten finansiera grundskolan?

– Ja.

Ska friskolor få dela ut vinst till sina ägare?

– Nej.

Bör betyget F tas bort/förändras (i grundskolan)?

– Självklart inte!

Kommentera