jan.bjorklund

Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Förslag

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

I 41 procent av bedömningarna har skolans lärare satt högre betyg på delproven än betygen från Skolinspektionens ombedömning. Det visar resultaten från Skolinspektionens granskning av bedömningsprocesserna för de nationella proven 2016. Ett resultatet som ligger i linje med tidigare års granskningar.

För att få bukt med den ojämlika bedömningen förslår Liberalerna att låta Skolinspektionen överta hela uppgiften att rätta alla nationella prov som görs gymnasieskolan och i årskurs 9.

Enligt förslaget ska rättningen bli en uppgift för 3 000 timanställda, pensionerade lärare och kostnaden för detta beräknas till 300 miljoner per år.

– Vitsen med nationella prov är att upprätthålla en likvärdig kravnivå över hela landet. Staten måste ta ansvar för likvärdigheten, säger Jan Björklund (L) till DN.

Vidare vill Liberalerna se en hårdare granskning av samstämmigheten mellan betyg och nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att utdela varningar, förelägga vite, samt dra in tillstånden för skolor där betygen ligger för högt i relation till de nationella proven.

– Det handlar i så fall om skolor där man systematiskt hamnar för högt år efter år, säger Jan Björklund.

Sedan 2009 har Skolinspektionen haft i uppdrag att genomföra central rättning av nationella prov. Syftet är att stödja en likvärdig bedömning och betygsättning av proven över landet.

Kommentera