Arbetsmarknaden

Låg konkurrens om lärarjobb i framtiden

Läraryrket spås ha låg konkurrens de kommande fem åren – medan studie- och yrkesvägledares framtid är mer balanserad, enligt rapport om akademikeryrkens framtidsutsikter.

Fackförbundet Sacos rapport Framtidsutsikter är en prognos av akademikeryrkens arbetsmarknad fem år framåt. Syftet är att ge unga en bild av hur jobbmöjligheterna ser ut inför studievalet till högre utbildning.

Läraryrket beskrivs ha en ljus framtid, liksom matematiker och arkitekter. Med det menas att konkurrensen om jobben kommer att vara liten.

– Den offentliga sektorn står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren och det visar sig även i vår prognos. Inom vård, skola och omsorg kommer det att råda liten konkurrens om jobben, säger Eva Oscarsson, arbetsmarknadsexpert på Saco och ansvarig för prognosen, i ett pressmeddelande.

Men låg konkurrens innebär inte nödvändigtvis något positivt, enligt Saco. Det kan nämligen indikera att lönerna är låga eller att utvecklingsmöjligheterna är dåliga.

Hård konkurrens spås bland annat för veterinärer, personalvetare och kommunikatörer.

Inom kategorin ”Balans” hittar man de yrken där det kommer att råda just balans. Där finns både goda jobbmöjligheter för de examinerade, samtidigt som möjligheten till rekrytering är god för arbetsgivaren. Bland dessa yrken återfinns lärare och forskare vid universitet och högskolor samt studie- och yrkesvägledare.

 

Hela listan över yrken som ingår i Sacos undersökning av arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker 2020:

 

Liten konkurrens om jobben

 • Arbetsterapeut
 • Arkitekt
 • Audionom
 • Biomedicinsk analytiker
 • Datavetare
 • Djursjukskötare
 • Inredningsarkitekt
 • Kemist
 • Lärare F–3 och 4–6
 • Matematiker och statistiker
 • Planeringsarkitekt
 • Receptarie
 • Skolledare
 • Speciallärare och specialpedagog
 • Tandhygienist
 • Yrkeslärare i gymnasieskolan
 • Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

 

Balans

 • Apotekare
 • Arbetsförmedlare
 • Bibliotekarie
 • Brandingenjör
 • Civilekonom och ekonom
 • Civilingenjör
 • Dietist
 • Fysiker
 • Fysioterapeut
 • Geovetare
 • Högskoleingenjör
 • Jurist
 • Kiropraktor
 • Landskapsarkitekt
 • Logoped
 • Läkare
 • Lärare och forskare vid universitet och högskolor
 • Naturvetare inom lantbruk
 • Naturvetare inom life science
 • Naturvetare inom miljö
 • Naturvetare inom skog
 • Naturvetare inom trädgård och landskap
 • Officer
 • Optiker
 • Psykolog
 • Sjukhusfysiker
 • Socionom
 • Studie och yrkesvägledare
 • Systemvetare
 • Tandläkare

 

Stor konkurrens om jobben

 • Beteendevetare
 • Biolog
 • Hälsovetare
 • Kommunikationsyrken
 • Musei- och kulturmiljöyrken
 • Personalvetare
 • Samhällsvetare
 • Veterinär
Kommentera