lararutbildningen-712
Foto: Tor Johnsson / Scanpix
Rapport

Låga gymnasiebetyg förklarar lärarutbildningens många avhopp

En stor andel studenter med låga gymnasiebetyg. Det är förklaringen till att många hoppar av lärarutbildningen i ett tidigt skede, enligt en ny rapport. Studenternas sociala bakgrund påverkar däremot inte avhoppen.

Att lärarutbildningarna brottas med många avhopp vet vi. Nu har Universitetskanslersämbetet tittat på orsakerna till så kallade tidiga avhopp på de tio största yrkesexamensprogrammen.  

Sämst i klassen är de olika lärarutbildningarna. På ämneslärarprogrammet slutar 35 procent av eleverna i ett tidigt skede. Motsvarande siffra på grundlärarprogrammet är 26 procent. Minst avhopp är det på läkarprogrammet som enbart har 8 procent avhopp.

Enligt rapporten finns det ett tydligt samband mellan studenternas förkunskaper – alltså gymnasiebetyg – och risken för att i ett tidigt skede hoppa av utbildningen.

– Det är framför allt studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Detta i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp, säger utredare Sofia Berlin Kolm som tillsammans med Fredrik Svensson skrivit rapporten.

Däremot tycks elevernas sociala bakgrund inte påverka i vilken grad studenterna hoppar av.

– När man väl har kommit in på en utbildning spelar föräldrarnas utbildningsnivå ingen roll. Det förvånade oss då social bakgrund påverkar exempelvis betyg från gymnasiet och hur vanligt det är att välja högskolestudier, säger Fredrik Svensson och tillägger.

– Att social bakgrund inte påverkar avhopp visar att breddad rekrytering inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena i högre grad rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska.

Kommentera