Kommentar

”Läget är exceptionellt”

Ända sedan 1998 har andelen elever utan gymnasiebehörighet stadigt ökat. För att vända trenden måste staten stärka likvärdigheten, enligt Bo Jansson.

1998 saknade 8,6 procent av landets elever gymnasiebehörighet. Den siffran har växt stadigt under efterföljande år och ligger 2015 på 14,1 procent, enligt Skolverket. Aldrig förr har så många elever i Sverige saknat gymnasiebehörighet.

– Vi har ett exceptionellt allvarligt läge. De här eleverna riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i samband med en presskonferens om situationen, enligt Expressen.

Den nya statistiken visade dessutom att betygsskillnaderna ökar. En större andel elever får betyget F och streck, samtidigt som fler får betygen A och B.

– Jag håller med utbildningsministern om att det är ett allvarligt, exceptionellt läge, för svensk skola, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande och fortsätter:

– Vi kan inte fortsätta se behörigheten sjunka år för år. Fler måste bli behöriga och kunna gå vidare till gymnasieskolan. Lärarnas Riksförbund har länge varnat för ökande skolsegregation. Skillnaderna ökar mellan elever som kan få mycket stöd hemifrån och de som inte kan få det.

Om trenden ska vändas måste staten agera för att stärka likvärdigheten, enligt Bo Jansson. Men han efterfrågar även höjd lön, bättre arbetsförhållanden för lärarna och åtgärder för att höja yrkets status.

Några av de som har svårast att klara sin skolgång är de äldre nyanlända eleverna. Bland de barn som börjar i svensk skola i årskurs 6–9 är bara 26 procent behöriga till gymnasiet. Skillnaden är stor mot de som började i svensk skola i årskurs 1–5, där 72 procent är behöriga. 

– Det fall som redovisas i dag är starkt kopplat till att vi inte klarar att ge nyanlända det de behöver i skolan, säger Gustav Fridolin till Expressen.

­– Vi måste se tydliga konkreta insatser för att höja resultaten och varje nyanländ elev måste få en individuell prövning, säger Bo Jansson.

Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, menar att det är en stor utmaning att klara skolan på så kort tid för de äldre eleverna som inte kan språket.  

– Men den utmaningen är en del av skolans vardag numera, eftersom vi har så många nyanlända elever, säger hon.

Skolverket arbetar just nu med att ta fram metoder och material för att stötta skolorna i arbetet med nyanlända.

– Många elever kommer med goda kunskaper från skolan i ett annat land. Där behövs bra kartläggningsverktyg för att ta reda på vad eleverna kan och anpassa eleverna efter det. Det är en av de saker vi tittar på i satsningen, säger Anna Ekström.   

Det rör sig också om språkutvecklande arbetssätt, till exempel:

– Hur man som fysiklärare rent praktiskt kan undervisa i en klass där många elever kan fysik bra men som inte kan svenska, och därmed har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, säger Anna Ekström.

Handlingsplanen ska lämnas till regeringen hösten 2015.

Kommentera