LR:s ordförande Åsa Fahlén lutar sig mot skåpen i en skolkorridor.

Åsa Fahlén kan tänka sig att låta obehöriga med akademisk examen plugga till lärare på arbetstid.

| Foto: Jennifer Glans
Lärarbristen

”Läget är akut”

Låt obehöriga med akademisk examen plugga till lärare på arbetstid.
– Det kan vara ett sätt att få fram fler lärare. Situationen i skolan är nu så akut att det måste till extra ordinära åtgärder, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Trots förhoppningar om motsatsen, har rektorer runt om i Sverige under de senaste veckorna tvingats konstatera att de återigen misslyckats med att bara anställa legitimerade och behöriga lärare.

– I dag anställs personer för att arbeta som lärare utan att de är behöriga eller ens har en plan för att bli det. Det är helt orimligt. Alla som anställs som lärare i skolan ska så klart vara lärarutbildade eller åtminstone vara på väg att skaffa sig en sådan utbildning, säger Åsa Fahlén.

Ska obehöriga kunna plugga till lärare på arbetstid och med lön? Kanske halva tiden utbildning, halva tiden arbete?

– Jag tror att det skulle kunna vara en väg för personer som redan har en akademisk examen eller för utbildade lärare som behöver komplettera sin behörighet med ytterligare ett ämne. Situationen är så pass allvarlig att vi måste våga pröva många olika vägar för att få fram fler legitimerade och behöriga lärare.

Varför är det inte större politiskt tryck kring frågan om obehöriga lärare?

– Jag tror att många föräldrar inte ens vet om deras barns lärare är legitimerade och behöriga eller inte. Hade föräldrarna vetat hur illa det står till på många skolor tror jag att många fler hade reagerat.

Bör skolorna tvingas ange om lärarna är legitimerade och behöriga i de ämnen som de undervisar i?

– Ja det tycker jag. Det är rimligt att man i början på terminerna, på föräldramöten eller liknande, presenterar vilken bakgrund lärarna har. På scheman bör det anges vem som är undervisande person och vem som är betygsättande. Både elever och föräldrar har rätt att få veta det.

Är det rimligt att många legitimerade lärare undervisar och sätter betyg i ämnen som de inte är behöriga i.

– Nej, det tycker jag är fel. Legitimationskravet behöver skärpas. Det är helt orimligt att man får sätta betyg i ämnen som man saknar behörighet i. 

Kommentera