susanna_cederquist_replik

Susanna Cederquist är lärare, föreläsare, utbildare, författare och rådgivare på tema dyslexi.

Slutreplik

”Lägg inte ansvaret på andra, Skolverket”

Slutreplik ”Tyvärr Skolverket, men jag finner detta så pass allvarligt att man inte kan invänta rättsprocesser och lägga ansvaret på andra aktörer”, skriver Susanna Cederquist i en slutreplik till Skolverket.

Replik: Till skolverket om nationella proven

Ja, just nu prövas detta i domstol och det är en viktig process. Dock vill jag understryka att mängden resurser här är begränsad. Här skulle jag önska att mer medel finns till förfogande för att göra processen rättvisa utifrån frågans omfattning.

Självklart ska det som efterfrågas prövas i proven, men jag finner dock inte att syftet är att bekräfta dyslexi.

Kärnfrågan är här: vad är avkodning?

Här är jag och andra rörande överens. Gunilla Salo beskriver på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida att läsförståelse, textförståelse, kan ske via ögon, öron eller fingrar. Barn med dyslexi förstår text.

Jag menar inte att det finns en motsättning mellan att läsa med ögon eller öron. Lästräning via ögonen sker parallellt, men man måste här hela tiden ha begreppen mål eller medel centrala. Är syftet att ta till sig informationen i en text så kan vi inte hindra barns lärande, genom att vi begränsar tillvägagångssätten. Det leder till utanförskap och motsatsen till en likvärdig utbildning, och det menar jag också att era, skolverkets råd, idag leder till.

Det är många barn som far illa, vilket föräldrar förmedlat till mig under många år och som även nu kan ses i inläggen i #inteettbarntill på bland annat www.facebook.com/enbildavdyslexi.

Utöver detta är även det allvarliga i situationen rent systematisk; de signaler som sänds till alla inblandade. Skolor kan tro att detta också är ok i ordinarie undervisning. Som jag ser det är ert synsätt gammaldags och inte överensstämmande med dagens kommunikationssamhälle.

Lärare ska inte behöva ta ansvar och försvara ert synsätt, det går emot hur många av dem arbetar. Att råda rektor till att avråda barn att göra provet är också väldigt beklagligt. Min kunskap är inte ens värd att värdera?

Tyvärr Skolverket, men jag finner detta så pass allvarligt att man inte kan invänta rättsprocesser och lägga ansvaret på andra aktörer. Ni bör lyssna på alla röster som vittnar om att era råd här får förödande konsekvenser – på många nivåer.

Susanna Cederquist

Kommentera