symaskin
Gymnasieval

Lägre status att läsa yrkesprogram

Många ungdomar tycker att det är en statusskillnad mellan att läsa på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det visar en elevundersökning från Gymnasium.se.

Gymnasium.se

Gymansium.se är en söktjänst för gymnasiala studier. Man genomför en gång per år en undersökning bland söktjänstens användare, som syftar till att fånga upp trender och åsikter i samband med gymnasievalet.

Drygt 1100 elever som nyligen sökt till gymnasiet eller ska söka till gymnasiet inom de närmaste åren deltog i undersökningen. 

Intresset för att läsa på ett yrkesprogram på gymnasiet har minskat under ett antal år. En förklaring som brukar lyftas fram är att yrkesprogrammen inte längre ger högskolebehörighet per automatik.

I en undersökning som webbplatsen Gymnasium.se genomfört hänvisar de svarande eleverna också till statusskillnader mellan de olika programmen.

En av tre av de tillfrågade svarade att det är statusskillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. De åsikter som återkommer i svaren är att elever som läser yrkesprogram är ”mindre smarta”, har sämre betyg och inte har någon ”riktig ambition att bli framgångsrika” som de som går högskoleförberedande program.

Även om yrkesprogrammen inte längre ger allmän högskolebehörighet så ska skolan erbjuda elever på yrkesprogrammen möjligheten att läsa in behörigheten. Men enligt den undersökning som Gymnasium.se gjort är många av de elever som ska söka till gymnasiet inte medvetna om att även elever på gymnasiets yrkesprogram har möjlighet att bli högskolebehöriga.

– Det är illa att en av tre unga anser att det är statusskillnad att studera på yrkesprogram jämfört med högskoleförberedande program. Dessa åsikter i samband med att antalet elever på yrkesprogrammen fortsätter sjunka är ett allvarligt problem och jag anser att man måste börja jobba mer aktivt för att tvätta bort det ”dåliga rykte” yrkesprogrammen har, säger Erik Appelberg, informationschef på Gymnasium.se i ett pressmeddelande. 

Kommentera