Debatt

Satsning med Allianspengar eller egna?

DEBATT Regeringen kopierar nu Alliansens lågstadiesatsning och gör det till sin egen. Frågan är bara om regeringen använder Alliansens avsatta två miljarder kronor eller om detta besked innebär ett tillskott på två miljarder kronor? Det skriver Camilla Waltersson Grönvall (M), skolpolitisk talesperson, i ett debattinlägg.

Nya Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för mer kunskap och tidigt stöd i skolan. I Pisa-undersökningen såg vi tydligt att alltför många elever hamnar mellan stolarna och inte får rätt stöd och hjälp i tid. 

Därför föreslog vi i valet ett lågstadielyft. Detta lågstadielyft är nu verklighet och Sveriges 290 kommuner har redan i dag möjlighet att ta del av två miljarder kronor för att minska klasstorlekarna, ha fler lärare i klassrummet och anställa fler speciallärare.

Denna satsning kopierar regeringen nu och gör till sin egen. Frågan är bara om regeringen använder Alliansens avsatta två miljarder kronor, som röstades om i riksdagen i december, eller om detta besked innebär ett tillskott på två miljarder kronor? 

Med regeringens senaste besked i skolfrågan står det klart att den rödgröna regeringen inte har någon egen skolpolitik. Det förklarar varför vi har sett en passiv regering utan skarpa förslag som gör faktiskt skillnad hos lärarna och eleverna ute i klassrummen.

Det är förvisso glädjande att regeringen delar Nya Moderaternas och Alliansens syn på skolan. Skillnaden ligger numera inte i sakpolitiken utan det handlar om vägen dit. Under åtta år visade den dåvarande Alliansregeringen att man hade en förmåga att prioritera viktiga satsningar på skolan, men utan dramatiska skattehöjningar som hotar jobben.

Efter de senaste dagarnas besked är det tydligt att regeringen väljer en annan väg. De svar väljarna fick för några månader sedan gäller inte längre och regeringen har på grund av sin dåliga förberedelse varit tvungen att bryta löfte efter löfte. Dessutom slår regeringens politik, med höjda arbetsgivaravgifter för unga och höjda bensinskatter, hårt mot både jobb och företagande. 

Regeringens besked de senaste dagarna har varit att genom försämrade ROT- och RUT-avdrag, höjd bensinskatt och höjda arbetsgivaravgifter för unga försvåra för jobb och företagande i hela Sverige. Så tar man inte ansvar varken för jobben eller långsiktiga satsningar på skolan.

Nya Moderaterna och Alliansen valde en annan väg och har visat att vi kan förbättra skolan utan att äventyra jobben. Med våra väl förberedda satsningar, som redan nu kommer landets lärare och elever till del, fortsätter vi ta ansvar för en bättre skola. 

/Camilla Waltersson Grönvall (M), skolpolitisk talesperson

Kommentera