formativ3-810
Foto: Markus Marcetic
Skolinspektionens granskning

”Lämna inte eleverna ensamma”

Lämna inte eleverna ensamma med en text. De behöver konkretisering och hjälp att förstå resonemang för att klara uppgifter och utveckla läsandet och skrivandet. Det säger svenskläraren Annika Sjödahl.

Bloggtips

Annika Sjödahl bloggar för Lärarnas Riksförbund. Läs bland annat hennes tips för att hjälpa eleverna utveckla sitt skrivande:

lrbloggar.se/annikasjodahl/

Tidigare i veckan presenterade Skolinspektionen resultatet av en granskning av läs- och skrivundervisningen i årskurs 4-6 i 30 svenska kommuner.

Skolinspektionen pekade bland annat på att eleverna behöver ett aktivt lärarstöd i svenska. Genom att vägleda eleverna och låta dem samtala om egnas och andras texter fördjupas elevernas förståelse av det de läst. Skolinspektionen konstaterade också att ”på skolor där läs- och skrivundervisningen fungerar mindre väl, arbetar eleverna till stor del på egen hand”.

Annika Sjödahl är lärare i svenska och engelska på S:t Illiansskolan i Enköping. Hon välkomnar att Skolinspektionen är ute i klassrummen, som i detta fall för att observera svensklektioner.

– Jag är inte alls förvånad över resultatet att vi behöver ge eleverna mer stöttning. Jag pratade nyss med mina nior och frågade hur det sett ut för dem under skoltiden och de sa att de oftast har fått läsa och svara på frågor själva, utan att det varit några textsamtal., säger hon och fortsätter:

– Tidigare var det mycket så att man läste man en text, svarade på frågor, lämnade in och läraren rättade. Men då lär sig eleven inte av misstagen – vi måste visa vad som var fel och hur det går att tänka i stället. Återkopplingen behövs på en gång, i undervisningen.

Annika menar att det ibland är så stort fokus på slutresultatet att lärarna stressar igenom uppgiften och därför glömmer bort konkretiseringen; Vad är det som ska bedömas, vad skiljer olika texter åt, vad är ett resonemang?

– Vi måste konkretisera ”hur:et”, som hur man resonerar i en text. Det går att visa med mallar, stödord och annat. Många lärare i svenska som andraspråk har länge jobbat stöttande med läsning med genremetodik och det är något fler kan lära sig av, säger Annika och framhåller att alla lärare måste arbeta med språket och att läs- och skrivstöd behövs i alla ämnen.

Hon säger att det finns bra stöd att få i gamla nationella prov i svenska, bland annat kring hur elever kan få syn på olika textkvaliteter. Hon uppmanar också lärare att ta del av Läslyftet.

– Får man inte pengar beviljade finns ändå det en hel modul att använda sig av, till exempel för att diskutera på ämneskonferenser. Det är bra att vi stöttar varandra och pratar om hur vi gör för att konkretisera. Vi måste bli bättre på att sprida goda exempel.

Kommentera