prov_test_skriva_elev

Till hösten börjar de första lämplighetstestade pedagogerna.

Lärarutbildning

Lämplighetstest ska stoppa avhopp från lärarutbildningen

I höst börjar de första årskullarna lärarstudenter som genomgått lämplighetstest.
– Vi är försiktigt positiva, säger Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studentorganisation.

Om lämplighetstest

Omdömet löper mellan ”ännu inte lämplig” till mycket väl lämplig”.

Under stora delar av 1900-talet ingick lämplighetstest för lärare.

Projektet slututvärderas i maj 2018.

Läs mer här.

Lärarutbildningen har stora problem med avhopp. En analys från Universitetskanslerämbetet visar att mellan 20 och 50 procent av studenterna beräknas hoppa av sin utbildning.

– Kan vi minska det, till exempel med lämplighetstest, så gynnas både individer och samhälle, menar Isak Skogstad.

I samband med antagningen till hösten 2016 har sökande till Linnéuniversitetet och Jönköping University gjort tester av bland annat kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation.

Resultatet används i urvalet.

Varför försiktigt positiva, Isak Skogstad?

– Vi vill se vilka möjligheter som finns för dem som deltar att förbättra sig, om de saknar egenskaper som krävs, och komma igen i nästa omgång om man har utbildat sig eller övat.

Kommentera