Man Holding Blank Card
Lärarbristen

”Lång process innan alla är behöriga”

Skolverkets långa handläggningstider för legitimationen är ett bekymmer för kommunerna, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL. 

Som Skolvärlden tidigare rapporterat om finns det gott om lediga lärarjobb att söka. Arbetsförmedlingen talar om rekord. Från runt om i landet kommer rapporter om att kommuner och skolor har svårt att hitta legitimerade lärare inför höstterminens start.

Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetar med frågor om långsiktig kompetensförsörjning. Exakt hur behovet av lärare ser ut i alla kommuner just nu vet man inte, säger hon. Det ändras dag från dag inför skolstarten.

– Men vår bedömning är att man utannonserar alla tjänster där man inte har behöriga lärare, det måste man göra, men det behöver inte betyda att man helt saknar lärare. Många kommuner som har lärare som väntar på att få sin legitimation måste ändå gå ut och utannonsera. Det ska man tänka på när mer ser siffrorna för hur många tjänster som är utannonserade, det är inte självklart att det betyder att det är tomt i klassrummen.

Skolverkets långa handläggningstider är ett bekymmer för kommunerna, menar Caroline Olsson. Och hon säger att hon tror att det huvudmännen jobbar med just nu är att försöka pussla ihop tjänster och göra matchningar så långt man bara kan.

– Istället för att säga upp lärare i väntan på att de ska få legitimation eller vidareutbildning försöker man erbjuda andra arbetsuppgifter. Det kan vara att man försöker matcha bättre mot rätt stadium och rätt ämnen och man sätter upp kompetensutvecklingsplaner för lärarna. Men jag tror att man kommer få jobba med detta ett bra tag.

Har huvudmännen kommit igång för sent med det arbetet? Man har ju känt till reformen ett antal år.

– Jag vet att huvudmännen tycker att reformen inte varit finansierad fullt ut. Det är inte helt enkelt att skicka iväg folk på fortbildning, när man måste klara vikariefrågan. Det här är en reform som måste genomföras under gång så att säga och då tar det mer tid att sjösätta. Dessutom sjösätts den samtidigt som vi har ökande elevkullar och stora pensionsavgångar, det måste få ta lite tid.

Bristen på lärare gör att det finns stora möjligheter för lärare som kan tänka sig att byta arbetsgivare att söka sig ett nytt jobb. Många vittnar om jobbyten som lett till högre lön.

Skulle du säga att det är konkurrens mellan kommunerna om behöriga lärare?

– Det är lätt för lärare att hitta jobba idag. I de regioner där det finns gott om jobb och där det är nära till nästa arbetsgivare, som tätbefolkade regioner som Stockholm och Skåne, där byter lärare jobb mer och där tendera löneläget att stiga. Bor man i glesbygd där det är långa pendlingsavstånd är det inte lika attraktivt att byta jobb. Det har mycket att gör med det geografiska läget. 

Kommentera