jonaz_bjork_qog_copy_0
Foto: Mårten Färlin
Undervisningstips

Lär eleverna tänka kritiskt

Trafficking, jämställdhet, miljöpolicys och demokratibegreppet. Det är några av ämnena i det flippade diskussionsunderlag som Jonaz Björk, Göteborgs universitet, tagit fram.

Om Qog-institutet

Qog är ett oberoende forskningsinstitut vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Centralt i institutets forskning är konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Syftet med projektet ”Bringing Qog research to the classroom” är att nå ut med statsvetenskaplig forskning till elever och lärare i klassrummet, för att träna upp elevernas förmåga att orientera sig i en komplex verklighet.

Här kan du läsa mer om projektets stödmaterial. 

Ur sorlet på Bokmässan i Göteborg stiger Jonaz Björks röst. Han är kommunikatör på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och jobbar med projektet ”Bringing Qog research to the classroom”.

– Ambitionen med projektet är att göra statsvetenskaplig forskning mer tillgänglig för skolelever. Tröskeln är rätt hög till statistik, så jag har försökt göra det mer tillgängligt, säger Jonaz Björk.

Han menar att det är problematiskt att skolan baseras på en facitkultur med rätt och fel, trots att till exempel samhällskunskapens läroplan säger att eleverna ska reflektera, granska och diskutera.

– Världen blir många gånger förenklad i skolan. Men så fort eleverna kommer in i högre utbildning och universitetssammanhang så handlar det om att kritisera, granska förhållanden samt vända och vrida. När de sedan möter samhället så märker de att också världen är mer komplex än svart och vit.  

– Vi vill göra eleverna förberedda på det här. Att det finns mängder med nyanser. Att det inte går att säga att något är genomruttet eller fungerar felfritt, eftersom det inte finns, eftersom vi alla rör oss där emellan, säger Jonaz Björk.

Han har därför tagit fram stödmaterial, som fungerar som diskussionsunderlag i klassrummet. Syftet är att eleverna ska träna sig i att se hur teori, metoder, vetenskap och data hänger ihop och utifrån det diskutera sociala, ekonomiska och politiska frågor.

– I ett antal flippade filmer får forskare och doktorander göra en fördjupning i ett visst tema. Till exempel trafficking, röstköp, miljöpolicys och demokratibegreppet. De ger inga svar men berättar till exempel varför viss statistik är viktig att titta på eller vilka problem det finns i de variabler vi pratar om, säger Jonaz Björk.

Skolvärlden har tidigare skrivit om Kattegattgymnasiet i Halmstad som deltagit i projektet, där eleverna skrivit populärvetenskapliga artiklar baserat på forskning från Göteborgs universitet.

Kommentera