kalenderadmin

Läraradministratörerna tar över en del av lärarnas pappersarbete.

Arbetsmiljö

Läraradministratörer ger lärarna mer tid

På Gröna Dalenskolan i Bålsta får lärarna avlastning av läraradministratörer, som tar hand om uppgifter som ligger utanför undervisningen.
– Jag kan spara fyra timmar en vecka, säger ämnesläraren Martina Söderlund.

Svenska lärare lägger ungefär 50 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter, enligt Anders Ivarssons forskningsprojekt ”Begravd i papper” från 2016. När Skolvärlden hösten 2015 frågade 1 100 LR-medlemmar om deras arbetssituation, uppgav en majoritet att undervisningstiden hade ökat under de två senaste åren. Tre av fyra svarade att de inte har tillräckligt med tid till förberedelser och efterarbete i samband med undervisningen.

I ett försök att minska den bördan har Gröna Dalenskolan i Bålsta anställt en läraradministratör per stadie, som ska avlasta lärarna och ge dem bättre möjligheter att fokusera på kärnuppdraget: att undervisa.

Martina Söderlund
Martina Söderlund

– Som lärare får man utföra arbetsuppgifter som skulle passa allt från en kurator till en vaktmästare. Och en del av de sakerna kan göras av någon annan. Det kan vara saker som att fördela skåp, hjälpa till med glömda inloggningar, hålla koll på vem som varit sjuk och fördela läxor och prov som de har missat. Läraradministratören samlar och delar ut information, följer upp frånvaro, IKT, organiserar lovskola och alla möjliga papper, säger Martina Söderlund, lärare i matematik, NO och teknik på högstadiet.

Hon har jobbat på Gröna Dalenskolan i två och ett halvt år, och har jobbat som lärare i femton år totalt. Det var hon och hennes lärarkollegor som tog upp med skolledningen att något behövde göras åt arbetsbelastningen, och ledningen var villig att satsa.

Att hon sparar tid tack vare den nya arbetsfördelningen är det ingen tvekan om, men precis hur mycket tid hon sparar varierar från vecka till vecka.

– Det kan ju komma sjok ibland. I början av terminen kan det vara mycket info som ska ut och då kan jag spara tre fyra timmar på en vecka. En annan vecka är det en halvtimma med kopiering, eller att han tar ett elevsamtal istället för mig. Men jag tror att vi hinner planera, dokumentera och utvärdera lektioner bättre, säger hon.

Har du fått andra arbetsuppgifter, eller fler lektioner, i samband med avlastningen?

– Nej, vi har varit vaksamma på den fällan. Du kan ju hamna i den fällan ändå, oavsett om du har en assistent eller inte, när du täcker upp för kollegor. Men skolledningen resonerar inte på det sättet, tack och lov.

En assistent på högstadiets 15 lärare frigör förstås inte lärarna från all administration, och Martina Söderlund är också tydlig med att vissa uppgifter måste ligga på läraren. 

– Vi lämnar bort vissa saker men inte andra. Ett glosförhör i engelska eller en räkneövning i matematik vet jag att han kan rätta. Men vissa uppgifter måste jag ta hand om för att ha koll på klassen.

Hur går fördelningen till rent konkret? Blir det huggsexa om administratörens hjälp?

– Han sitter i vårt personalrum så kan det ske direkt över bordet. Eller så kan man maila att det behöver beställas material. Olika lärare är olika benägna att be om den här hjälpen, och det skiftar också beroende på vilket ämne och vilken erfarenhet man har, säger Martina Söderlund.

Sammantaget är hon positiv till upplägget.

– Det här är jättebra. Jag tror att det framför allt handlar om att det är en teamkänsla. Man står inte själv, man kan både bolla tankar och få praktisk hjälp. Det finns en extra person, och det är ofta det som fattas.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm