hhk_chris

Helén Hellmark Knutsson (S) och Christer Nylander (L). Foto: Jonas Fond

Lärarassistenter

”Lärarassistenter ska inte undervisa”

Elever får inte de undervisningstimmar de har rätt till. Mer än hälften av lärarna undervisar 75 elever eller fler. En tredjedel av lärarna har inte tid att äta lunch varje dag. Lärarassistenter är en del av lösningen, men det saknas enighet kring vad de ska göra – och hur.

LR:s krav – mer tid för varje elev
  • Elever ska garanteras lärarledd undervisningstid.
  • I grundskolan ska det införas timplaner med ett garanterat antal undervisningstimmar för varje ämne och stadium.
  • I gymnasieskolan ska undervisningstiden kopplas till poäng.
  • Se över kursplanerna i alla ämnen för att matcha mål med undervisningstid.
  • Gör förskoleklassen till första år i en tioårig grundskola.

Här hittar du rapporten ”Mer tid för varje elev”.

En ny rapport från Lärarnas Riksförbund visar att nio av tio lärare inte hinner planera och följa upp sin undervisning. En tredjedel har inte heller tid för dokumentation och administration. 20 procent av lärarna saknar möjlighet till lunch i sitt schema. Majoriteten av lärarna undervisar i snitt 75 elever, vilket ger tolv minuter per elev.

– Det är mycket prat, men mer konkret märks väldigt lite. Det är fortfarande högt tryck ute i skolan med för många arbetsuppgifter inom arbetstiden. Vi kan inte både ha låg lön och en tuff arbetssituation, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lösningen stavas lärarassistenter. Matz Nilsson, förbundsordförande i Skolledarna, förklarar i debatten ”Hur skapar vi mer tid för varje elev?” att de ska kunna kliva in och hjälpa till med undervisningen.

– Alla skolor har inte samma behov. Vi är oroliga för att utsatta skolor inte har den bästa utbildningen, lärarassistenter kan gå in och hjälpa läraren efter att läraren instruerar.

– Nu har vi kämpat länge för en lärarlegitimation och för rätten att undervisas av en utbildad lärare. Ingen vill väl opereras av en outbildad läkare, om man ska använda en lite fånig liknelse, svarar Åsa Fahlén.

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, berättar att svenska lärare arbetar fler timmar men har mindre undervisning och mer administration än kolleger i jämförbara länder.

– Andelen lärare som känner sig stressade ökar. Men jag tror inte att någon yrkesgrupp tycker att de har för lite administration. Rätt mycket av det lärarna gör är nödvändigt, skolan är mål- och resultatstyrd och då krävs administration. Men det finns inget hinder för att annan administration sköts av andra än lärare, säger hon.

Lars Leijonborg (L), ordförande för Friskolornas riksförbund och före detta partiledare och utbildningsminister, efterlyste reformer.

– Både Björklund och Fridolin har pratat om att minska administrationen. Jag vill inte att staten ska bestämma att alla skolor ska anställa lärarassistenter, de borde ha fler lärare i stället.

– Lärarassistenter ska inte få anställas på bekostnad av erfarna och utbildade lärare i utsatta skolor, säger Anna Ekström.

Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson (L) arbetar för att ta bort en del av de nationella proven för att minska lärarnas administrativa arbetsbörda.

– Det går att få kvalitet utan att ägna tid och kraft åt prov. Det som karakteriserar en bra skola är att den äger sin egen utveckling – oavsett huvudman, säger han.

Helene Hellmark Knutsson öppnar för en reglering av hur många elever en lärare kan ha, och flaggar för fler vägar in i läraryrket. Men lärare har fler arbetsuppgifter än de administrativa.

– Jag vill också lägga till en förstärkning av andra professioner i skolan och som redan finns, kuratorer, skolsjuksköterskor. Många elever mår dåligt och de här behövs för att lärare ska kunna göra sitt jobb.

tidforelev

Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet, Lars Leijonborg, ordförande för Friskolornas riksförbund, Anna Ekström, generalsekreterare för Skolverket och Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg. Foto: Jonas Fond

Kommentera