elever_0

När det saknades behöriga lärare kunde inte eleverna få nya betyg.

Lärarbrist

Lärarbrist – då fick eleverna gamla betyg

I lärarbristens spår har elever i Gällivare inte fått sin garanterade undervisningstid i vare sig musik eller hem- och konsumentkunskap. Det har gjort att elever inte kunnat få några nya betyg – istället har de som fick ett terminsbetyg från hösten fått det överflyttat till läsårsbetyget.

Enligt Skolinspektionen ges inte alla elever i Gällivare kommun ”likvärdiga förutsättningar att inhämta kunskap och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. Detta eftersom elever i årskurs 3 och årskurs 6 på två skolor har fått för lite undervisningstid i musik och hem- och konsumentkunskap, vilket SVT Norrbotten var först med att rapportera om. På en av skolorna har sexorna inte fått någon undervisning alls i hem- och konsumentkunskap.

Orsaken är brist på lärare.

– Vi har ju en svår situation när det gäller rekrytering av lärare. Vi jobbar väldigt mycket och intensivt, men vi ligger också långt från högskolor och universitet. Dessutom har vi en extremt låg arbetslöshet, och det betyder att där man annars hade kunnat lösa med obehöriga lärare så har det inte alltid det har gått för oss, säger Eva Martinsson, förvaltningschef för barn och utbildning i Gällivare kommun.

Sexorna som inte har fått någon hem- och konsumentkunskapsundervisning har inte fått något betyg. Men de som fått för få timmar i årskurs 6 i musik har fått sitt betyg från höstterminen överflyttat till vårterminens läsårsbetyg.

– Det är praxis i alla ämnen där man inte har haft undervisning. Det kan vara så att det är planerat att man inte ska ha en ämne en termin eller en årskurs, och då flyttar man fram betyget. Men det står ju också att det är det, och att det inte är ett satt betyg, säger Eva Martinsson.

Vi har insett att vi kanske måste vara betydligt mer kreativa.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen ser till att eleverna får sin garanterade undervisningstid. Lösningen, menar Eva Martinsson, blir att lägga till timmar i efterhand för eleverna.

Men finns det lärare på plats som kan se till att eleverna får de här timmarna?

– Vi har insett att vi kanske måste vara betydligt mer kreativa. Vi har ambitionen att kunna erbjuda heltid, men nu har vi varit flexibla med att om någon kan tänka sig att jobba en dag i veckan så fungerar det också, säger hon och fortsätter:

– Till exempel har vi hittat en som vill ta musik i år, men bara mellan november och februari. Och då har vi lagt om för eleverna så att de har mer undervisning i andra ämnen övriga månader. Det kan vara så att en lärare vill komma under en skidsäsong till exempel. För där har vi väldigt mycket att erbjuda.

Och i hemkunskapen?

– Det är planen, men där kan jag inte svara i detalj hur det ser ut riktigt ännu. Vi håller på att sammanställa svaret till Skolinspektionen, säger hon.

Skolinspektionen vill ha ett svar på hur problemen åtgärdas senast den 25 oktober i år.

Kommentera