tomt_klassrum_0

Rektor Jenny Nyberg har några dagar på sig att hitta två nya lärare.

Lärarbristen

Lärarbristen en positiv press på rektor

Jenny Nyberg saknar två lärare tills skolan börjar om några dagar.
– Som rektor måste man sälja in sin skola hos den lärare som söker tjänsten. Det är lärarnas marknad – och det är jättespännande tycker jag.

Så lockar hon lärare till sin skola

Stor skolledning, det finns tid för rektor och tre biträdande rektorer att besöka lektioner och ge feedback.

Hemklassrum så lärarna slipper springa mellan lektioner.

Två representanter från varje team deltar i ledningsmöten.

Lärarna undervisar en årskurs i taget, vilket minskar planeringen.

Till hösten finns en lärarassistent tillsatt.

Den pedagogiska planeringen sker ämnesövergripande.

Rektor och lärare är aktiva och syns i sociala medier.

Jenny Nyberg
Jenny Nyberg

Två veckor innan skolstart saknas 5 100 lärare. Jenny Nyberg hade alla lärartjänster tillsatta när hon gick på semester innan sommaren. Nu börjar skolan om några dagar, och det fattas två språklärare.

– Det är lärarnas marknad. Som rektor måste man sälja in sin skola hos den lärare som söker tjänsten. Jag tycker att det är bra. Det krävs att jag har bra kvalitet på min skola. Det räcker inte med lönen, säger hon.

För Oxievångsskolans del innebär det att lärarna har hemklassrum och slipper springa mellan olika lektioner. De arbetar ämnesöverskridande och på några lektioner arbetar de med två lärare. För att minimera planeringstiden undervisar lärarna på skolan en årskurs i taget.

Oxievångsskolan ligger i Malmö, en 6-9-skola med 550 elever och 35 lärare, med elever från olika socioekonomisk bakgrund.

– Vi kallar den ett Malmö i miniatyr, säger Jenny Nyberg.

Till skillnad från många skolledare har hon inte haft svårt att rekrytera lärare. I stället hör lärare av sig och frågar om det finns lediga tjänster.

Men hon berättar att de som kommer på anställningsintervju har blivit kallade till fyra-fem arbetsgivare innan. Och till skillnad mot tidigare ställer de detaljerade frågor om arbetsmiljö och pedagogik.

– En organisation kan inte stå och falla med en människa. Sen är det klart att barnen hamnar i kläm när lärare byter jobb. Men jag tycker att det är bra när man inte är för länge på samma ställe. Det är positivt att röra på sig och ställa krav på arbetsgivaren, säger hon.

Krisen som Skolledarnas ordförande Matz Nilsson talar om syns inte lokalt på Oxievångsskolan.

– Men framförhållningen borde ha varit bättre, menar Jenny Nyberg.

Matz Nilsson pekar på åtgärder som bör ske både kort- och långsiktigt.  

– Det vi skulle kunna göra nu är att öppna breda vägar in, så att fler kan bli lärare. Se till att till att kunna kombinera arbete och studier, vi har mängder av akademiker som kan tänka sig att träda in och omskola sig till lärare, ta in dem, säger han till SVT:s Aktuellt. 

Kommentera