tom_svart_tavla

Tomt framför tavlan – lärarbristen är större än någonsin.

Lärarbrist

Lärarbristen når nya rekord

Bristen på utbildade lärare är större än någonsin, rapporterar Arbetsförmedlingen.
– Vi har i flera år påtalat yrkets sjunkande attraktivitet. Det här borde inte komma som någon nyhet för kommuner och friskolor, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Mer om prognosen

De yrken som Arbetsförmedlingen gör långsiktiga bedömningar för och där möjligheterna till arbete bedöms bli mycket goda på fem och tio års sikt är gymnasielärare i allmänna respektive yrkesämnen, lärare i grundskolans tidigare respektive senare år, specialpedagoger samt förskollärare och fritidspedagoger. För lärare i estetiska och praktiska ämnen väntas möjligheterna till arbete bli goda. Läs mer här.

Högst på Arbetsförmedlingens topplista över högskoleyrken där det är lättast att få jobb ligger pedagogiskt arbete. Det gäller de flesta grenar och både på kort och lång sikt.

Nio av tio grundskolor lider av brist på utbildad arbetskraft, men bristen ökar även på gymnasie- och vuxenutbildningarna. Störst är bristen bland specialpedagoger och lärare i grundskolans senare år.

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén.

– Hade man haft bättre framförhållning hade man för länge sedan kunnat se de kommande behoven och därmed försökt locka till sig lärare genom att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön. Det är dags att staten tar ett övergripande ansvar för kompetensförsörjningen i skolan, säger Åsa Fahlén.

Arbetsförmedlingen anser att pedagogiskt arbete är det område som antalet sysselsatta bedöms öka mest under året, men bristen är så stor att den nu begränsar tillväxten inom yrket.

– Staten måste vara garant för att det finns tillräckligt många legitimerade lärare för att kunna ha en likvärdig, kompensatorisk skola. Det är extra viktigt nu, med många nyanlända elever.

Arbetsförmedlingen identifierar också lärarutbildningen som ett av problemen, få söker, många hoppar av, och myndigheten konstaterar att det ”krävs informationsinsatser”.

För lärarstudenter innebär prognosen dock goda nyheter, förutsättningen att få jobb bedöms som hög, både under det närmaste året och inom en fem- och tioårsperiod.

Kommentera