klassrum_1
Behörighet

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Lärarbristen är stor och tillgången på behöriga lärare är inte rättvist fördelat över landet. Skolvärlden har visat på problemet många gånger tidigare, den här gången är det Svt som tittat närmare på hur det ser ut runt om i landet.

I snitt har 71,4 procent av landets lärare lärarlegitimation, enligt Svt:s siffror som bygger på statistik från Skolverket. Men skillnaderna mellan olika kommuner är stora. I de kommuner där behörigheten är högst har strax under 90 procent av alla lärare legitimation, till exempel Vadstena med 89,9 procent och Vännäs med 88,3 procent.

I andra änden av skalan finns kommuner där inte ens hälften av lärarna är legitimerade, som Norberg (42,7 procent), Ragunda (42,9 procent) och Sollefteå (47,3 procent).

Generellt sett är det landsbygdskommunerna som har svårast att rekrytera behöriga lärare.

Lars Braf är vice kommunföreningsordförande i Sollefteå. Själv jobbar han på Komvux där de flesta är behöriga, men generellt sett är det svårt att få tag i lärare, säger han.

– Men det är det väl egentligen överallt. Det är inte enkelt någonstans att hitta lärare.

Påverkar bristen på behöriga lärare er som är legitimerade?

– Självklart gör det, det.  Det påverkar det kollegiala utbytet, om ens kollegor inte är utbildade blir det mer av att man måste instruera dem. Även betygsättningen påverkas, när bara legitimerade lärare får sätta betyg. Det är lite olika hur bra det fungerat i praktiken här, hur lång framförhållning man fått tillexempel.

Kommunen försöker aktivt rekrytera lärare, säger Lars Braf. Man har också erbjudit lärare, som bara saknar enstaka kurser för att bli behöriga, möjlighet att läsa in detta på arbetstid.

– Men man måste också jobba för att behålla de lärare man har. Här är lönen viktig, liksom arbetsmiljö, arbetsvillkor och bra fortbildningsmöjligheter. Här kan man absolut göra mer, säger Lars Braf.

Mattias Björlestrand, kommunföreningsordförande för Lärarnas Riksförbund i Norberg, säger att behörighetsläget i kommunen just nu förmodligen är bättre än vad Skolverkets statistik visar.

– Vi har flera lärare som läser in sin behörighet just nu, en del har precis blivit klara, men det kan förstås bli ännu bättre.

Det görs en del i kommunen, säger han, till exempel har man tänkt pröva att låta personer läsa till lärare samtidigt som man arbetar. Och precis som Lars Braf lyfter han hur viktigt det är att behålla de lärare man har.

– Det görs en del men för lite skulle jag vilja säga. Man måste jobba för att behålla behöriga lärare, genom goda arbetsförhållande och hög lön. Vi är bara halvvägs i den förbättringsprocessen.

Hur påverkar det er att många kollegor inte är legitimerade?

– Framförallt påverkas formella saker som betygsättning. Annars tycker jag att vi är ganska samspelta. Men en fördel med att jobba med behöriga lärare är att man är mer på samma nivå.

Vad anser du behöver göras för att få fler behöriga lärare?

 – Det som lockar en person idag är en hyfsat bra lön, det måste löna sig att utbilda sig och det gör det inte idag.  Och man ska inte behöva byta arbetsplats för att få upp lönen, är man en tillräckligt bra lärare borde man belönas så att man stannar. Och arbetsmiljön måste bli mycket bättre.

Kommentera