debatt_jens_west
Debatt

”Lärare behöver assistenter – men bara med pedagogisk utbildning”

Debatt. ”Med undervisningsassistenter får den legitimerade läraren en person till i klassrummet och eleverna någon som är utbildad, någon som har läst pedagogik och ämnet och kan undervisa”, föreslår rektor Jens West.

Jag tror inte den legitimerade läraren, proffset på lärande och formativ bedömning, vill ha någon som rättar provet åt dem, det är ju där hen ser hur undervisningen ska läggas upp i fortsättningen.

Att kopiera – det verkar finnas på alla politikers listor över en lärares onödiga och tidskrävande administrativa arbete – tar inte tid, det är en maskin som gör det och så länge den funkar går det ganska fort.

Att planera undervisningen måste ses som en självklar del av lärarens arbete och att förbereda extra anpassningar och särskilt stöd, material till exempel, kan sällan någon annan än den, läraren, som känner eleven och har en relation till denne göra.

Jag kan inte förstå varför vi i ett land där forskningen i didaktik och pedagogik i princip är en del av modersmjölken för utbildade lärare och huvudmän, där vetenskap och beprövad erfarenhet är ledord för framgång, dras med av politiska modeord.

Jag kan inte förstå varför vi i det landet tror att en person utanför klassrummet ska ge en hel profession ett lyft. Det verkar som att lösningen på bristen av lärare, de som undervisar och är kärnan av skolans verksamhet ska lösas av en person utanför just klassrummet.

En lärarassistent!!?

Det finns till och med statliga medel av betydande dignitet för att stärka lärarens arbete utanför klassrummet – är det att satsa på kvalitén i skolan, i undervisning? Nej, inte enligt mig.

Det är i klassrummet vi behöver vara fler i svensk skola, inte utanför.

Vi är i ett läge där vi ganska snabbt behöver ha fler utbildade lärare, fantastiska människor som jag ser varje dag, de som leder lärandet.

Vi behöver högskoleutbildade undervisningsassistenter.

Det är i klassrummet vi behöver vara fler i svensk skola, inte utanför. Det är lärandet som behöver utrymme och tid, inte någon extra person i kön till kopieringsmaskinen.

Jag vill föreslå en 2,5 år lång högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och utbildning i ett av skolans ämnen. De första två åren är teoretiska och innehåller väl valda delar av lärarutbildningens pedagogik och det ämne som undervisningsassistenten ska stödja undervisningen inom. Det sista halvåret ska studenten vara anställningsbar som praktikant och under ett halvårs VFU ska huvudmannen som anställer stå för en lön som motsvarar vad CSN erbjuder, här vore ett riktat statsbidrag verkligen toppen. Den legitimerade läraren får en person till i klassrummet och eleverna någon som är utbildad, någon som har läst pedagogik och ämnet och kan undervisa.

Det här betyder att den legitimerade läraren är ytterst ansvarig, den som är kvalitetsansvarig som i dag, den som är ansvarig för undervisningen – men hen har en eller två undervisningsassistenter som har utbildning och kan hjälpa till med att dela upp gruppen i två eller tre delar när det ska ”gnuggas”.

När undervisningsassistenten har jobbat några år med handledning och styrning av en legitimerad lärare, den beprövade erfarenheten, ska hen kunna återvända till lärarutbildningen, vetenskapen, för att komplettera sin utbildning med ytterligare två år – för att själv bli behörig, legitimerad lärare.

Vi behöver fler till skolan, det behöver gå snabbt, men de som kommer till oss behöver vara utbildade och de behövs i klassrummet bland våra elever i en lärande situation.

Vi behöver ett spår in i skolan som är attraktivt och ganska snabbt kan ge jobb i skolan, vi behöver undervisningsassistenter – inte lärarassistenter. Kunskaper kommer av lärande, inte arbetet utanför klassrummet.

Satsa på rätt sida av utbildning, satsa på klassrummet.

Jens S West, rektor i Västerås stad

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera