föräldraskäll azita 2

Azita Miakhel är en av lärarna som i dag vittnar om påstridiga föräldrar som försökt påverka hennes undervisning och betygssättning. Foto: Privat/Shutterstock

Föräldrapåtryckningar

Lärare berättar: Så pressas jag att höja elevernas betyg

Läraren Azita Miakhel har pressats av påstridiga föräldrar som velat påverka hennes undervisning och betygssättning.
Nu har hon fått nog av angreppen och vill se en förändring.
– Det här är en del av lärarnas vardag som inte borde finnas där, säger hon.

Under vårterminen uppmärksammades ett fall där en SD-politiker i Hörby försökte styra en lärares undervisning. Politikerns agerande har fått lärarkåren att reagera, samtidigt som frågan har blivit ett hett politiskt ämne.

– Jag blir upprörd. Lära­re som gör sitt jobb och un­dervisar enligt läroplanen ska inte behöva vara rädda för att makthavare lägger sig i deras lektioner, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) till Sydsvenskan.

Händelsen i Hörby har dessutom lett till en ökad uppmärksamhet kring en arbetsmiljöfråga som professionen menar behöver lyftas mer.

Nyligen gick Sveriges skolledarförbund gick ut och varnade för att det blir allt vanligare att politiker och vårdnadshavare försöker blanda sig i skolans verksamhet.

För några år sedan belyste Skolvärlden att en majoritet av lärarna i grund- och gymnasieskolan utsätts för påtryckningar från elevernas föräldrar, framför allt när det gäller betygsättningen, undervisningens upplägg och läxor.

Azita Miakhel är en av lärarna som i dag vittnar om påstridiga föräldrar som försökt påverka hennes undervisning och betygssättning. Hon har under en längre tid sett hur problemet med föräldrar som pressar lärarna på skolan har växt.

– Det här är en del av lärarnas vardag som inte borde finnas där. Det har inte gått en enda termin utan att en förälder har hört av sig till mig och velat påverka betygsättningen, undervisningsformen eller läxmängden, berättar Azita Miakhel.

Azita Miakhel.

Azita Miakhel arbetar som lärare på Elitidrottsgymnasiet Katrinelund i Göteborg och upplever att föräldrar som kontaktar henne vid flera tillfällen använder sina mejladresser från arbetsplatsen för att markera sin status.

– Man vill visa att man är viktig när man kontaktar oss med sin arbetstitel i mejlet. Jag upplever att förortsföräldrar inte hör av sig lika mycket.

Är det inte bra att föräldrarna är engagerade i elevernas utbildning? 

– Föräldrars engagemang är så klart viktigt. Men att ständigt bli ifrågasatt i min yrkesroll som lärare är inte bra för arbetsmiljön. Det finns en gräns när du bli ifrågasatt för hur man lägger upp undervisningen och utformar läxor.

Azita Miakhel delar med sig av några exempel.

– Strax före påsklovet var det två föräldrar som mejlade mig där den ene ville att eleven skulle få ett högre betygsomdöme på en inlämningsuppgift och i det andra fallet försökte föräldern ändra i planeringen kring en inlämningsuppgift till sin dotter.

Hur hanterade du de här situationerna?

– Jag skrev kort till föräldrarna att de får kontakta skolans rektor om de har frågor kring undervisningen.

Hur påverkas du av att föräldrar hör av sig?

– Jag mår väldigt dåligt. Vi är mitt i tjänstefördelningen just nu och den pressen ligger i bakhuvudet och stressar oss. När då en förälder hör av sig mitt i detta är det tufft.

”Det förekommer alldeles för ofta i vårt yrke”

Azita Miakhel förde samtidigt en dialog med rektorn och frågade hur hon själv ska hantera de påstridiga föräldrarna framöver och om hon hade kunnat agera annorlunda.

– Jag fick höra att jag skött det bra. Men jag uppmuntrades samtidigt att fortsätta ta diskussionen vidare med föräldrarna, det tycker jag var konstigt. Jag ska väl inte behöva motivera hur jag tänker för föräldern?

En stor del av problematiken som hon upplever är att hon känner sig ensam i situationen.

– Det känns som att man måste fjäska för föräldrarna. Man kommer aldrig ifrån kundperspektivet. Det här är anledningen till varför jag bytte från en friskola till en kommunal gymnasieskola, men problemet kvarstår.

Varför tror du att problemet är så utbrett som det är?

– Jag tror att det beror på den stora konkurrensen mellan skolor. Skolor är rädda för att tappa elever till andra privata aktörer. När man tänker på detta så är det inte så konstigt att vi befinner oss i en betygsinflation.

Azita Miakhel kommer att fortsätta lyfta frågan gällande påstridiga föräldrar på sin arbetsplats. Samtidigt efterfrågar hon tydligare rutiner kring hur man ska hantera föräldrar som pressar lärare.

– I dag får vi bara höra att ”vi ska lösa det själva”. Att bara behöva motivera sina val som lärare till någon annan tar väldigt mycket tid och stressar.

Har en förälder någon gång ”hotat” med att vidta någon åtgärd om hen inte får gehör för sina synpunkter eller förslag?

– Ja, flera gånger. Ett exempel var när en elev en gång kom 45 minuter försent till en examination som klassen redan hade påbörjat. Eleven fick inte komma in i klassrummet och föräldern hotade att ta det vidare om jag inte gjorde ”det rätta”. Det var inte kul att höra och fick mig att må väldigt dåligt, säger hon och tillägger:

– Jag har lärarlegitimation och har arbetat som lärare i över tio år – jag vet vad jag gör. Men ändå finns det föräldrar som tror sig veta bäst.

”Man kommer aldrig ifrån kundperspektivet”

Upplever dina lärarkollegor samma sak som du?

– Ja, väldigt många lärare upplever detta. Det förekommer alldeles för ofta i vårt yrke.

Vad tror du krävs för åtgärder för att få bort problematiken i skolan?

– Jag tror det måste till en ändring i skollagen. För i dag har vi lärare inget att luta oss mot. Det här problemet kommer bara fortsätta om inget sker snart. Ju mer de klagar, desto mer gehör får föräldrarna.

Lars Bergman är skyddsombud för Lärarnas Riksförbund på Katrinelundsgymnasiet och även han menar att det är ett problem med påtryckningar från vårdnadshavare på skolan.

– Vi arbetar på en stor skola, så det är klart det förekommer tyvärr. Jag bedömer att det finns andra skolor där det är ett större problem men vi ser samtidigt att det finns en oro bland lärarna gällande föräldrapåtryckningar.

Vid flera tillfällen har Lars Bergman själv varit utsatt för föräldrar som pressar.

– Jag har arbetat länge som lärare och känner mig trygg i de situationerna men det är klart att det ändå är besvärligt. Jag har blivit utsatt för hot vid några tillfällen, men aldrig till livet. Jag blev en gång anmäld till Skolinspektionen av en förälder som ansåg att jag inte satte korrekt betyg. Det ledde till stress och en stökig vardag med utredningar.

Lars Bergman.

Han tror att en av huvudanledningarna som kan ligga bakom ökningen av föräldrapåtryckningar generellt kan vara en ändrad attityd i samhället, men att även bristande kommunikation mellan skola och hemmet kan bidra.

– Har man många elever riskerar kommunikationen att bli otillräcklig. Lärare gör inte alltid allting rätt, men vi gör vad vi kan.

Vad måste till för att minska problemet?

– Jag tror det till största del beror på att lärarnas professionalism och auktoritet har urholkats. För att komma ifrån problemet tror jag att man måste vara tydlig med vad läraren har för roll och vilka befogenheter man har.

Lars Bergman skulle vilja se att Skolverket blir tydligare i hur lärare bör agera när problemet uppstår.

– Skolverket skulle behöva gå ut tydligare kring vad som gäller och hur allt fungerar. Många föräldrar har missförstått sina möjligheter att påverka myndighetsbeslut.