sd-debatt
Foto: Shutterstock
Debatt

”Lärare bör vara objektiva i sin undervisning – i samtliga ämnen”

Debatt. ”Om lärare nu skall få vara subjektiva när det gäller politik, vilka områden står på tur?”, frågar sig fyra sverigedemokrater i utbildningsutskottet.

Docent David Kronlid säger i en artikel i Skolvärlden att lärarkåren inte ”bör hålla tyst om sin politiska övertygelse”, detta med anledning av att en lärare i klassrummet kallat Sverigedemokrater för ”rasister och nazister”. Vidare säger Kronlid att det är bättre att lärarna skall ”ställa dem under samma kritiska granskning som elevernas övertygelse”. Det låter möjligtvis bra i teorin, men är katastrofalt i praktiken, vilket faktiskt Kronlids uttalanden även visar klart och tydligt.

Den anmälde läraren hade inför skoleleverna på betald arbetstid vräkt ur sig att ”Sverigedemokraterna är rasister och nazister”. Inte ens SD:s argaste motståndare har påstått att SD är nazister. Det är så långt ifrån SD:s politik och anda man kan komma. Det saknar således all substans och vetenskaplig grund. Vad hände med ”att ställa sin egen åsikt under samma kritiska granskning som elevernas övertygelse”? Där föll denna tes platt till marken. Att eleverna skulle ha en rimlig chans i argumentationen mot en betygssättande lärare är inget annat än en genomskinlig lögn, vilket förmodligen gäller även studenterna på Uppsala universitet gentemot lärarna där.

Om lärarna skulle få argumentera för deras politiska ståndpunkt gentemot eleverna skulle det självklart gälla även lärare som sympatiserar med SD (jo det finns rätt många nuförtiden). Där faller sannolikt Kronlids idé platt till marken ännu en gång. Kan ni föreställa er reaktionerna? Vi sverigedemokrater kan det. Vi önskar samtidigt ödmjukt påminna om att Richard Jomshof fick sluta sitt arbete som lärare p.g.a. att han var känd sverigedemokrat, inte för att han propagerat för sin politik på skoltid där han tvärtom alltid förhöll sig politiskt neutral och opartisk i sitt professionella utövande. Det har förvisso runnit en del vatten under broarna sedan dess.

Vi har även problemet med spridningseffekten. Om lärare nu skall få vara subjektiva när det gäller politik, vilka områden står på tur? Kan lärare få föra fram det de råkar tro på själva när det gäller växthuseffekten och människans utvecklingshistoria? Skulle vi följa Kronlids recept tar vi första steget, (om det inte redan är taget), på en mycket farlig väg. Vi kommer till slut hamna i en skola som mer liknar skolan i en diktatur, där lärare kontrolleras vad gäller åsikter innan anställning påbörjas. I förlängningen kommer det garanterat gälla även andra åsikter och ställningstaganden än sympatier för SD, att påstå något annat är att vara naiv.

Vi hade skolor på exempelvis sjuttiotalet där lärare mycket väl kunde deklarera hur de röstade, och till och med tala om ifall de var med i ett politiskt parti. Därefter kunde de inta en objektiv position i samhällskunskapen och tala utifrån sin lärarroll, utan att höja de egna politiska preferenserna till skyarna eller kalla de politiska motståndarna för hemska saker. De klarade av att inta en neutral lärarroll. Vi frågar oss nu varför detta verkar vara så omöjligt i dag?

Patrick Reslow

Robert Stenkvist

Michael Rubbestad

Jörgen Grubb

Samtliga utbildningsutskottet SD

Kommentera