Annons
Christian Jensen, lärare i hem- och konsumentkunskap och trä- och metallslöjd på Stenhamreskolan i Ljusdal.

Lärare efter rektorns lön- och betygsmejl: ”Alarmerande”

Publicerad 7 november 2018

Fakta

Mer om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal mellan lärare och rektor genomförs minst en gång om året och ska vara ett samtal där parterna diskuterar lärarens uppdrag och förutsättningar. Medarbetarsamtalet ligger också till grund för ett lönesamtal.

Fakta

Relaterat

Efter sitt medarbetarsamtal fick läraren Christian Jensen ett mejl från sin rektor som kopplade hans betygssättning till löneförhöjning. 
– Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll, säger Christian Jensen.

Under höstterminen 2017 hade Christian Jensen, lärare i hem- och konsumentkunskap och trä- och metallslöjd på Stenhamreskolan (1–9) i Ljusdal, ett medarbetarsamtal med sin dåvarande chef Christer Stenberg.
 
Christian Jensen såg det som ett tillfälle att sälja in sig och få rektorn att förstå vilket arbete han gjort under den senaste tiden. Men medarbetarsamtalet ledde inte till det lönepåslag som han hade hoppats på, och därför bad Christian Jensen om en motivering till den nya lönen.   
 
Eftersom rektorn hade lämnat Stenhamreskolan under sommarledigheten, för uppdraget som förskolechef i Ljusdals kommun, så bad Christian Jensen om att få en skriftlig motivering.
 
Så här skriver Christer Stenberg i mejl till Christian Jensen där han motiverar den nya lönen:
 
”När jag bedömde din prestation fram tills dess, så lade jag stor vikt vid en sak vi pratat om hösten 2017. Då både utmanade jag och uppdrog jag dig att utveckla slöjdämnet för att dels få fler elever att klara grundläggande kunskaper och dels fler elever att nå högre betyg. Vi pratade om vikten av att skapa motivation och intresse, om ökad variation på arbetsuppgifterna och lyhördhet för elevernas idéer.
Min bedömning är att det sammantaget inte blev tillräcklig förbättring och därmed ett lägre lönepåslag än det annars skulle ha blivit.”  

 
Christian Jensen reagerade starkt på formuleringen ”få fler elever att nå högre betyg” och kopplade direkt motiveringen till att betygen han sätter kommer att påverka hans lön.
 
– Jag tycker att mitt uppdrag som lärare är att bedriva en undervisning som ger eleverna kunskaper. Sedan kan man så klart diskutera hur väl jag lyckas med det, den diskussionen har inte jag något problem att föra med skolledare. Men jag har problem med en diskussion om hur jag sätter betyg, för att det är jag och ingen annan som gör det. Inte någon rektor. Det blir helt fel om betygen ska dikteras uppifrån, syftet med undervisningen blir helt förfelad, säger Christian Jenssen.

Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll.

Vad tänkte du när du fick höra om det här första gången? 
 
– Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll. Men man blir ju faktiskt lite luttrad eftersom att jag i mitt fackliga uppdrag som kommun- och huvudskyddsombud för LR har tagit del av hur det är för andra lärarkollegor, säger han och fortsätter:
 
– Efter att jag hade mitt medarbetarsamtal med Christer Stenberg runt jul så skulle jag alltså på ungefär en månad ha höjt betyget på vissa elever. Det är intressant och man undrar ju hur han tänker. Jag valde i vilket fall inte att ge några omotiverat högre betyg, vilket nu märks av i lönekuvertet.
 
Christian Jensen är dock inte ensam om uppfattningen kring att betygen lärare sätter påverkar möjligheterna till löneförhöjning – och tvärtom. För drygt ett år sedan gjorde Skolvärlden en undersökning som visar att en majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till.
 
– Läraren är suverän i att sätta betyg. Sätts det ur spel blir myndighetsutövandet ifrågasatt av allmänheten. Samhällskontraktet blir urholkat om det är så att man faktiskt skickar sina elever till skolan för att de ska få kunskap, men så får de i stället glädjebetyg. Det blir jättekonstigt och det leder till att tilliten i systemet försvinner, säger han.
 
Skolans dåvarande rektor Christer Stenberg kommenterar händelsen och menar att det är svårt att uttrycka sig lika nyanserat skriftligt som när man gör det muntligt.
 
– Jag tänkte inte att det var betygen som skulle styra lönesättningen, utan hans ambition att förändra undervisningen. Det vi pratade om under medarbetarsamtalet var arbetssätt och arbetsmetoder, som i sin tur skulle leda till att fler blir intresserade av ämnet. Jag var helt övertygad om att jag skulle tolkas som att "tillräcklig förbättring" gällde att utveckla slöjdämnet – och att det inte gällde betygen.
 
Så verkar inte läraren ha tolkat det. Han verkar se det som att du som rektor vill diktera betygen uppifrån.
 
– Jag förstår lärarens synpunktsaspekt. Det är olyckligt formulerat och klumpigt uttryckt från min sida i mejlet, säger han.
 
Christer Stenberg menar att det inte fanns någon tanke om att ge läraren högre lön om han hade höjt betygen.
 
– Nej, det var absolut inte så jag hade tänkt. Men jag har full förståelse för att det kan tolkas på det här sättet, men som sagt det var inte min avsikt.
 
Har du formulerat dig på ett liknande sätt till andra lärare tidigare?
 
– Nej, det är sällan jag har formulerat mig skriftligt över huvud taget. Jag tycker att jag har varit försiktig med att koppla ihop betygsresultaten med lönesättningen. Att betygsbiten lyftes under det här medarbetarsamtalet anser jag inte som någonting konstigt, för det har betydelse när man pratar i medarbetarsamtal under hösten. Betygsättningen är absolut ingenting som rektorer ska lägga sig i.

Betygsexperten Per Måhl.

Så du har aldrig erbjudit lärare högre lön mot att de sätter högre betyg?
 
– Aldrig, när jag hör det nu blir jag nästan upprörd. Jag har varit rektor i många år och skulle aldrig göra det. 
 
Men är det inte olämpligt att skriva så tydligt om önskan om högre betyg i ett lönesammanhang?
 
– Jo, men det hade varit ännu dummare om jag enbart hade skrivit det. Men jag hade uttryckt mig annorlunda i mejlet i dag.
 
Per Måhl, lärare och sakkunnig i frågor gällande betyg och bedömning, menar att rektorn har agerat på ett felaktigt sätt som lyfter lärarens betygsättning i samband med lönesättningen.
 
– Den här rektorn har handlat på ett sätt som jag uppfattar som regelvidrigt. Om det här förekommer oftare än vad vi vet så är det klart att det är ett stort problem. Det är en sorts korruption, för det handlar ju om att betala för en myndighetsutövning som är juridiskt reglerat. 
 
Nu hävdar skolans dåvarande rektor sin oskuld. Men vad riskerar att hända med ett skolsystem om detta försiggår på skolor?
 
– Det är självklart för mig att det får negativa effekter. Vårt skolsystem lider mycket av att regelsystemet kring betyg inte fungerar som det ska. Det är alarmerande, säger Per Måhl och tillägger:
 
– Betygsättningen är som ett fönster som utomstående tittar in i skolan genom. Om det blir uppenbart att det inte fungerar som det är tänkt kommer det att slå mot hela skolsystemet och lärarkåren. Det blir professionen som får lida av sådana här enskilda fall. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

S-ledamoten: Inför premie för lojala lärare

Lärarlöner

De lärare som stannar på skolan istället för att byta arbetsgivare i sökandet efter högre lön borde premieras. Det tycker socialdemokraten Nermina Mizimovic.
– Det behövs en strategi för att behålla lärare på ett och samma ställe. För elevernas skull, säger hon.

Annons
Annons
Hej, lokalombud!

Anja: Därför är jag lokalombud

Lokalombud

Anja Nilsson är lärare och lokalombud på Fjälkinge Skola i Kristianstad. Hon tycker det är viktigt att någon driver de frågor som är viktiga för skolan och dess personal och har därför arbetat fackligt genom hela sin lärargärning.

Annons

Skolverket svarar på NP-kritiken: ”Vi kan inte förklara det”

Nationella prov

Under årets nationella prov i engelska fick flera skolor ta emot fel hörförståelse – årskurs 6 istället för årskurs 9. Så hur kunde det ske?  
– Det undrar jag också, säger Anders Boman som är enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Sara Bruun: ”Lärarna förtjänar en ursäkt”

Nationella prov

”Det är skandal att hanteringen runt något som ska vara så viktigt är så usel!” Sara Bruun ryter till efter att Skolverket har skickat ut  f e l  nationella prov till flera skolor.

Annons
Annons

Betygsforskaren: Inget pekar på ordningsomdömen som en bra idé

Ordning och reda

En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Men forskare varnar för att det kan befästa ojämlikheter och helt missa målet att minska oredan.
– Idén är ogenomtänkt och bygger inte på ordentliga utredningar, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Annons

”Hem- och konsumentkunskap är mer än bara matlagning”

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskapen ges minst antal timmar i hela grundskolan, få söker sig till lärarutbildningen och det finns flera praktiska problem för den som vill gå den.
– Det är ologiskt att vi får så lite tid, säger Karin Hjälmeskog, universitetslektor i pedagogik vid Uppsala Universitet.

”Det är utbildade lärare vi saknar – inte en ny yrkesgrupp som assistenter”

Debatt

”Nu har väl alla våra politiker, oavsett partitillhörighet, experimenterat klart med svensk skola”, skriver skolledaren Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Lärarhyllningarna på Twitter: ”Min lärare blev min räddning”

Första läraren

Rektorn Sirkka Persson tröttnade på den negativa mediebilden av skolans värld och efterfrågade berättelser om den allra första läraren. 
– Jag kände bara att lärare är så sjukt viktiga så jag vill skapa något positivt.

 

 

Läraren började filma sina lektioner – då höjdes studieron

Undervisning

Läraren Jonas Vikström hade tidigare ofta problem med strulande lektionsgenomgångar och missnöjda elever. Men allting vände när han började filma alla genomgångar i klassrummet med en videokamera. Nu pekar resultaten uppåt.

”LR:s ordförande håller tyst om Academedias brister”

Debatt

”Det känns som ett slag i ansiktet när Åsa Fahlén skriver en debattartikel tillsammans med en av dem som är direkt ansvariga för Academedias brister, vd-n Marcus Strömberg”, skriver debattörerna.

Kommentera

Åsa Fahlén: LR:s friskolekritik är tydlig

Replik

”Att skriva en artikel med en annan aktör innebär att man inte kan få med alla de delar som man själv önskar men det kan ändå ha ett värde. Ingen ska tveka om att förbundets hållning att aktiebolag ska fasas ut från skolan ligger fast”, skriver Åsa Fahlén i en replik.

Kommentera

Två av tre utbildningar till lågstadielärare har brister

Granskning

Sammanlagt måste hälften av grundlärarutbildningarna på svenska lärosäten rätta till brister inom ett år för att inte bli av med examensrätten. Det visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Lärarna i Norrtälje har fått nog: ”Förstår att det var droppen”

Nedskärningar

Efter flera år av besparingskrav samlades lärare idag utanför kommunfullmäktiges möte för en manifestation mot nedskärningarna i Norrtälje.
– Skolsituationen är ganska förtvivlad, säger Anna-Karin Lönnström som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

 

Lundin och Diaz: Så arbetar vi inkluderande med digitala verktyg

Inkludering

Att arbeta inkluderande med digitala verktyg i klassrummet är dåligt för ingen, nödvändigt för vissa och bra för alla. Det menar lärarna Joanna Lundin och Patricia Diaz. Nu vill de inspirera fler.

”Läromedel riktade till lärarna är en central del i lärarhantverket”

Debatt

”En skola utan gedigna läromedel som alla lärare har tillgång till liknar hantverkens situation på medeltiden. Det är förvånande att vi tar så lätt på den saken i många kommuner och friskolor”, skriver Ruhi Tyson, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet.

Kommentera

Fackets larm: Spara inte på utsatta skolan

Hot och våld

Med en måluppfyllelse på 38 procent och dagliga problem med våld, skrik och stök ska Vivallaskolan bantas med 6 tjänster.
– Sätter inte kommunledningen in de åtgärder som krävs så kopplar jag in Arbetsmiljöverket, det är inget snack, säger Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud.

”Vår hjärna älskar internet”

Digitalisering

En ökad digitalisering innebär större möjligheter för undervisningen i skolan. Men det ökar samtidigt risken för att påverka elevernas lärande negativt, säger gymnasieläraren Elias Granath.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Halv miljard mindre till yrkesutbildningar i vårbudgeten

Vårbudgeten

Regeringens förslag till vårändringsbudget innehåller kraftiga neddragningar i stödet till yrkesinriktade utbildningar både på gymnasiet och i vuxenutbildningen.
– Både näringsliv och offentlig sektor skriker efter utbildat folk och så gör man såhär. Jag förstår det inte, säger Mats Sternbring på LR.

”Våldsspiralen kommer snurra fortare i våra skolor”

Debatt

Psykologen Annika Laestadius skriver ett förtvivlat öppet brev till Anna Ekström: ”Våldsspiralen kommer snurra allt fortare i våra skolor framöver, och lärarna kommer att utsättas för ännu mer risker gällande hot och våld”.

Kommentera

”Varningsklockorna borde ringa för de i grundskolan”

Slutreplik

”Att vifta bort vår kritik mot förslaget om kunskapsområdet Framtidsval som obefogad oro och missförstånd känns alltför lättvindigt”, skriver studie- och yrkesvägledarna i Uddevalla.

Kommentera

Skolpsykologen: Så skapas nyfikenhet

SETT-mässan

Människan är född till att vara nyfiken. Ändå försvinner nyfikenheten många gånger någonstans på vägen genom skolsystemet. Vad är det som händer på vägen och vad kan trigga igång nyfikenheten hos eleverna? Skolpsykologen John Kaneko som har nyfikenhet som avhandlingsämne försökte ge svar under årets SETT-mässa.

OECD: Ojämlikheten i svensk skola kan bli förödande

Systemkritik

Resultatraset har planat ut men åtgärder behövs för att råda bot på den ökande ojämlikheten, enligt OECD:s senaste rapport om svenska skolan.
– Sverige är ett jämförelsevis jämlikt land, men OECD antyder att ”om ni inte tar tag i det här är ni illa ute”, säger regeringens särskilda utredare Björn Åstrand.

Läraren om lärarassistenter: ”Bygger på en djup okunskap”

Lärarassistenter

En ny satsning på 475 miljoner kronor till lärarassistenter ute i kommunerna blir verklighet redan till hösten. Men satsningen delar kåren.
– Jag tycker att det bygger på en djup okunskap om hur svensk skola fungerar, säger mellanstadieläraren Petra Åkerström.

Skolchef klarade inte att spara på skolan – får sparken

Nedskärningar

Hässleholms skolchef Eva Andersson skulle spara 49 miljoner kronor från den budget hon föreslagit. Ett omöjligt uppdrag menade hon. Nu petas hon från posten. 

Ordningsomdömen

”Respektlöst och nedsättande med betyg som mäter vårt beteende”

Debatt

”Att införa betyg som ska mäta vårt beteende är nedsättande, inhumant och fullkomligt respektlöst. Vi är inte små hundvalpar som går att träna i lydnad och sedan ge tuggben ifall vi beter oss efter en mall”, skriver fyra elever i Huddinge.

Kommentera

Jan Björklunds svar: De flesta kommer tycka det är ganska bra

Politik

Många lärare hyser misstro till förslaget omdömen i ordning. 
Nu svarar Liberalernas partiledare Jan Björklund på kritiken.

L-läraren: Bättre med betyg än omdöme i ordning

Politik

Läraren och politikern Mårten Hemström går emot sitt eget parti och tycker det är fel att införa ett ordningsomdöme. Däremot skulle han gärna se betyg i ordning och uppförande.

”Tvinga mig inte att rangordna mina elever efter beteende”

Debatt

Maria Wiman, lärare i Huddinge, skriver ett öppet brev till Jan Björklund (L): ”Vi är många lärare som är trötta på att skoldebatten inte betonar orsakerna som är grunden till ordningsproblemen från första början”.

Kommentera

Ris och ros bland lärare om förslaget

Ordningsomdömen

En riksdagsmajoritet vill att skriftliga omdömen i ordning införs i svensk skola. Reaktionerna bland lärare andas både optimism och misstro kring förslaget.

Professorn: Därför är jag tveksam till ordningsbetyg

Ordning

Kritiken mot mot förslaget om skriftliga ordningsomdömen är stor bland framför allt lärare.
– Ingen kan egentligen uttala sig om effekten kring detta än så länge, säger Marcus Samuelsson, professor i pedagogik vid Högskolan Väst.

Läraren i Norge: De har en stor effekt här

Ordning

I Norge har betyg i ordning och uppförande i skolan funnits länge.
– Jag tycker det fungerar bra med betygen, säger läraren Anders Lundblad.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons