betyg_larare_mejl

Christian Jensen, lärare i hem- och konsumentkunskap och trä- och metallslöjd på Stenhamreskolan i Ljusdal.

Lön

Lärare efter rektorns lön- och betygsmejl: ”Alarmerande”

Efter sitt medarbetarsamtal fick läraren Christian Jensen ett mejl från sin rektor som kopplade hans betygssättning till löneförhöjning. 
– Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll, säger Christian Jensen.

Mer om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal mellan lärare och rektor genomförs minst en gång om året och ska vara ett samtal där parterna diskuterar lärarens uppdrag och förutsättningar. Medarbetarsamtalet ligger också till grund för ett lönesamtal.

Under höstterminen 2017 hade Christian Jensen, lärare i hem- och konsumentkunskap och trä- och metallslöjd på Stenhamreskolan (1–9) i Ljusdal, ett medarbetarsamtal med sin dåvarande chef Christer Stenberg.
 
Christian Jensen såg det som ett tillfälle att sälja in sig och få rektorn att förstå vilket arbete han gjort under den senaste tiden. Men medarbetarsamtalet ledde inte till det lönepåslag som han hade hoppats på, och därför bad Christian Jensen om en motivering till den nya lönen.   
 
Eftersom rektorn hade lämnat Stenhamreskolan under sommarledigheten, för uppdraget som förskolechef i Ljusdals kommun, så bad Christian Jensen om att få en skriftlig motivering.
 
Så här skriver Christer Stenberg i mejl till Christian Jensen där han motiverar den nya lönen:
 
”När jag bedömde din prestation fram tills dess, så lade jag stor vikt vid en sak vi pratat om hösten 2017. Då både utmanade jag och uppdrog jag dig att utveckla slöjdämnet för att dels få fler elever att klara grundläggande kunskaper och dels fler elever att nå högre betyg. Vi pratade om vikten av att skapa motivation och intresse, om ökad variation på arbetsuppgifterna och lyhördhet för elevernas idéer.
Min bedömning är att det sammantaget inte blev tillräcklig förbättring och därmed ett lägre lönepåslag än det annars skulle ha blivit.”  

 
Christian Jensen reagerade starkt på formuleringen ”få fler elever att nå högre betyg” och kopplade direkt motiveringen till att betygen han sätter kommer att påverka hans lön.
 
– Jag tycker att mitt uppdrag som lärare är att bedriva en undervisning som ger eleverna kunskaper. Sedan kan man så klart diskutera hur väl jag lyckas med det, den diskussionen har inte jag något problem att föra med skolledare. Men jag har problem med en diskussion om hur jag sätter betyg, för att det är jag och ingen annan som gör det. Inte någon rektor. Det blir helt fel om betygen ska dikteras uppifrån, syftet med undervisningen blir helt förfelad, säger Christian Jenssen.

Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll.

Vad tänkte du när du fick höra om det här första gången? 
 
– Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll. Men man blir ju faktiskt lite luttrad eftersom att jag i mitt fackliga uppdrag som kommun- och huvudskyddsombud för LR har tagit del av hur det är för andra lärarkollegor, säger han och fortsätter:
 
– Efter att jag hade mitt medarbetarsamtal med Christer Stenberg runt jul så skulle jag alltså på ungefär en månad ha höjt betyget på vissa elever. Det är intressant och man undrar ju hur han tänker. Jag valde i vilket fall inte att ge några omotiverat högre betyg, vilket nu märks av i lönekuvertet.
 
Christian Jensen är dock inte ensam om uppfattningen kring att betygen lärare sätter påverkar möjligheterna till löneförhöjning – och tvärtom. För drygt ett år sedan gjorde Skolvärlden en undersökning som visar att en majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till.
 
– Läraren är suverän i att sätta betyg. Sätts det ur spel blir myndighetsutövandet ifrågasatt av allmänheten. Samhällskontraktet blir urholkat om det är så att man faktiskt skickar sina elever till skolan för att de ska få kunskap, men så får de i stället glädjebetyg. Det blir jättekonstigt och det leder till att tilliten i systemet försvinner, säger han.
 
Skolans dåvarande rektor Christer Stenberg kommenterar händelsen och menar att det är svårt att uttrycka sig lika nyanserat skriftligt som när man gör det muntligt.
 
– Jag tänkte inte att det var betygen som skulle styra lönesättningen, utan hans ambition att förändra undervisningen. Det vi pratade om under medarbetarsamtalet var arbetssätt och arbetsmetoder, som i sin tur skulle leda till att fler blir intresserade av ämnet. Jag var helt övertygad om att jag skulle tolkas som att ”tillräcklig förbättring” gällde att utveckla slöjdämnet – och att det inte gällde betygen.
 
Så verkar inte läraren ha tolkat det. Han verkar se det som att du som rektor vill diktera betygen uppifrån.
 
– Jag förstår lärarens synpunktsaspekt. Det är olyckligt formulerat och klumpigt uttryckt från min sida i mejlet, säger han.
 
Christer Stenberg menar att det inte fanns någon tanke om att ge läraren högre lön om han hade höjt betygen.
 
– Nej, det var absolut inte så jag hade tänkt. Men jag har full förståelse för att det kan tolkas på det här sättet, men som sagt det var inte min avsikt.
 
Har du formulerat dig på ett liknande sätt till andra lärare tidigare?
 
– Nej, det är sällan jag har formulerat mig skriftligt över huvud taget. Jag tycker att jag har varit försiktig med att koppla ihop betygsresultaten med lönesättningen. Att betygsbiten lyftes under det här medarbetarsamtalet anser jag inte som någonting konstigt, för det har betydelse när man pratar i medarbetarsamtal under hösten. Betygsättningen är absolut ingenting som rektorer ska lägga sig i.

Betygsexperten Per Måhl.
Betygsexperten Per Måhl.

Så du har aldrig erbjudit lärare högre lön mot att de sätter högre betyg?
 
– Aldrig, när jag hör det nu blir jag nästan upprörd. Jag har varit rektor i många år och skulle aldrig göra det. 
 
Men är det inte olämpligt att skriva så tydligt om önskan om högre betyg i ett lönesammanhang?
 
– Jo, men det hade varit ännu dummare om jag enbart hade skrivit det. Men jag hade uttryckt mig annorlunda i mejlet i dag.
 
Per Måhl, lärare och sakkunnig i frågor gällande betyg och bedömning, menar att rektorn har agerat på ett felaktigt sätt som lyfter lärarens betygsättning i samband med lönesättningen.
 
– Den här rektorn har handlat på ett sätt som jag uppfattar som regelvidrigt. Om det här förekommer oftare än vad vi vet så är det klart att det är ett stort problem. Det är en sorts korruption, för det handlar ju om att betala för en myndighetsutövning som är juridiskt reglerat. 
 
Nu hävdar skolans dåvarande rektor sin oskuld. Men vad riskerar att hända med ett skolsystem om detta försiggår på skolor?
 
– Det är självklart för mig att det får negativa effekter. Vårt skolsystem lider mycket av att regelsystemet kring betyg inte fungerar som det ska. Det är alarmerande, säger Per Måhl och tillägger:
 
– Betygsättningen är som ett fönster som utomstående tittar in i skolan genom. Om det blir uppenbart att det inte fungerar som det är tänkt kommer det att slå mot hela skolsystemet och lärarkåren. Det blir professionen som får lida av sådana här enskilda fall. 

Kommentera