Christoffer Saar, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Oskarström.

Att lönesatsningen inte inkluderar högstadielärare inom praktisk-estetiska ämnen är både dumt och ologiskt, säger Christoffer Saar, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Oskarström.

| Foto: Privat och Shutterstock
Löner och avtal

Lärare exkluderas från lönesatsning: ”Dumt och ologiskt”

Högstadielärare i praktisk-estetiska ämnen räknas bort när kommunens lönesatsning ska fördelas.
– Det är strukturell och funktionell dumhet att inte inkludera alla i den här typen av satsning, säger LR:s föreningsombud Christoffer Saar.

Så ser kommunens löneöversyn ut:
  • Lärare, tidigare år (F-6), de som har anställningstid som lärare på minst 20 år: +500 kr per individ och månad.
  • Lärare, senare år (7-9): +500 kr per individ och månad.
  • Lokalvårdare: +500 kr per individ och månad.
  • Fysioterapeuter: +1 000 kr per individ och månad.
  • Arbetsterapeuter: +1 000 kr per individ och månad.
  • Lärare, specialpedagog: +1 000 kr per individ och månad.
  • Ledning kultur, turism, rekreaktion och friluftsfrågor på Kultur och fritidsförvaltningen: +500 kr per månad per individ och månad där tjänsten kräver gymnasieutbildning eller +1 000 kr per månad per individ och månad om tjänsten kräver högstudieutbildning.

Källa: Blekinge Läns Tidning. 

Den fackliga kritiken är hård efter att Oskarströms kommun beslutat att helt utesluta högstadielärare i praktisk-estetiska ämnen från årets lönetillskott, motsvarande 500 kronor i månaden för varje lärare.

– Det är för jävligt rent ut sagt. Drabbade lärare är upprörda och undrar varför de inte räknas, säger Christoffer Saar, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Oskarström.

Beslutet att, utöver den ordinarie löneöversynen, göra extra riktad lönesatsning fattades av kommunstyrelsens personalutskott (KSPU) den 15 februari.

I protokollet från överläggningen står att satsningen ska omfatta lärare inom förskolan och lågstadiet som varit anställda i minst 20 år, samt specialpedagoger och högstadielärare. Protokollet anger inte några undantag, vilket gjorde att Christoffer Saar först räknade med att samtliga lärare skulle få ta del av lönelyftet. Efter att ha tagit del av listan på vilka lärare som omfattades av satsningen kunde han dock konstatera att så inte var fallet.

– Att satsningen inte inkludera högstadielärare i praktisk-estetiska ämnen är både dumt och ologiskt. Inte blir det bättre av att beslutet ligger helt och hållet i kommunens händer.

Han fortsätter:

– Det blev en kraftig negativ reaktion av lärarlönelyftet då lärare som uppfyllde kriterierna ändå exkluderades. Då kunde kommunen försvara sig med att staten presenterade och bestämde förutsättningarna – något en kommunal arbetsgivare inte kunde ändra på. Men i den här satsningen bestämmer kommunen själv. Då borde man förstå nyttan av att tänka och agera lite längre. Särskilt med de negativa effekterna av lärarlönelyftet i åtanke.

LÄS MER – SÅ MYCKET TJÄNAR LÄRARNA YRKESGRUPP FÖR YRKESGRUPP

Enligt Christoffer Saar har kommunen enbart tagit hänsyn till de så kallade AID-koderna, som avgör vilken typ av tjänst du har, när de fattat beslutet.

– Det är strukturell och funktionell dumhet att inte inkludera alla i den här typen av satsning. Men istället för att utgå från verkligheten har man stirrat sig blind på en AID-kod. Det är enkelt att på politisk och tjänstemannanivå enbart utgå ifrån en kod, men här borde man ha lyssnat på rektorerna som förklarade hur ologiskt detta sätt att dra en gräns ter sig i verkligheten, säger han.

Att lärare för praktiskt estetiska program i årskurs 7 till 9 inte får ta del av den riktade lönesatsningen kan enligt föreningsombudet leda till lärarflykt.

– Det handlar inte om lönen i sig utan om känslan av att vara borträknad och exkluderad, det är klart att det får konsekvenser.

.Pirjo Veteli (S), personalutskottets ordförande i Oskarströms kommun, håller å sin sida fast vid beslutet.

– Det här var en riktad satsning, där vi ville premiera speciella grupper efter KSPU:s beslut. Då gäller det inte alla, eftersom det inte handlar om en generell lönesättning, säger hon till Blekinge Läns Tidning.

Christoffer Saar håller inte med, utan understryker att facket kommer fortsätta kämpa för att pengarna ska fördelas jämnt. Förhoppningen är att kommunen ska ändra sig och inkludera samtliga högstadielärare i avtalet, annars finns en reservplan.

–Medlemmar i Lärarnas Riksförbund som har examen och undervisar årskurs sju till nio har tillsammans beslutat genom votering att vi lägger ihop den satsning som inte inkluderade alla för att sedan dela den på alla lärare i Lärarnas Riksförbund som undervisar 7–9 och har examen och tillsvidareanställning. Vi hoppas att detta med rektorns hjälp är praktiskt genomförbart. Satsningen blir då lite lägre, men inkluderar alla.

Kommentera