pengar_klassrum_0

I tre år har en lärare i Ludvika fått för lite i lön.

Lön

Lärare fick fel lön i tre år

En lärare i Ludvika har fått fel lön.
I tre år har lönekuvertet varit betydligt tunnare än vad det ska vara.
– Det är klart hon reagerar, säger rektorn Kine Finstad.

Felet uppdagades när en rektorn och en handläggare gick igenom samtliga anställningsavtal.

De upptäckte då uppgifter som kunde misstänkas vara felaktiga i ett av avtalen och vid en närmare kontroll bekräftades misstankarna: En av lärarna hade fått för lite lön från augusti 2017 och fram till augusti i år, rapporterar Dala-Demokraten.

– Vi skulle se över alla avtal i samband med att vi ändrade om i vår handläggarorganisation och fick då syn på att bilagan för avtalet 40+5h inte var signerat, säger rektorn Kine Finstad till Skolvärlden. 

I Ludvika har lärare möjligheten att arbeta 40 timmars reglerad tid och 5 timmars förtroendetid.

Läraren i fråga har valt att arbeta på just det sättet och därmed blivit berättigad ett lönetillägg på 1 500 kronor från augusti 2017 till mars 2018.

Summan ökade senare och från april 2018 till augusti i år skulle tillägget ha uppgått till 2 000 kronor. Men lönekuvertet har varit betydligt tunnare än så. 

Kine Finstad berättar att hon efter upptäckten har varit i kontakt med den drabbade läraren.

– Det är klart hon reagerar och tycker det är konstigt att det uppdagats först nu, säger hon.

Felet har nu rättats till. I samband med septemberlönen kommer totalt 60 000 kronor att betalas ut retroaktivt till läraren.

– När det här upptäcktes såg vi över hur vi kan komma till rätta med och åtgärda det som hänt. Rätt ska vara rätt och vi tar ansvar för det som hänt, säger Jessica Carlberg, skolchef i Ludvika kommun.

Har det här hänt förut?

– Nej, inte vad jag har kännedom om.

Kan läraren och andra medarbetare känna sig trygga med att ha fått rätt lön nu?

– Ja, vi har rutiner och det var också det som gjorde att vi upptäckte att den här registreringen inte har gått rätt till, säger Jessica Carlberg.

Kommentera