astridlindgrensskola

Problemen i Vimmerby är som störst på Astrid Lindgrens skola, enligt Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Lärare flyr Astrid Lindgrens skola

Arbetsgivarna får ett större ansvar för arbetsmiljön från och med 31 mars. På högstadiet i Astrid Lindgrens skola i Vimmerby har lärarna länge haft problem med stress och dåliga lokaler.

Detta har du rätt till

Arbetsmiljöverkets nya regler skärper arbetsgivarens ansvar för arbetsbelastning och tillräckliga resurser. 

Förra året lämnade 19 lärare sina tjänster i Vimmerby, pensioner inte inräknade. Sammanlagt har en fjärdedel av lärarna lämnat Vimmerby kommuns skolor under 2014 och 2015, 46 av totalt 180 månadstjänster. Arbetsbelastning och slitna lokaler är några av anledningarna.

– Problemen har accelererat och lärarna har slagit larm gång på gång – men det har bara blivit värre, säger Monika Johansson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

De största problemen återfinns på högstadiet vid Astrid Lindgrens skola.

– Jag har en hel mapp om problemen där, konstaterar Monika Johansson.

Här har undervisningstiden ökats med en timme i veckan utan att andra arbetsuppgifter tas bort, och med nyanlända elever blir klasserna större – upp mot 30 elever i varje klass.

Problemen påtalades redan i augusti 2014, och på ett möte i januari i år konstaterade lärarna att situationen bara förvärrats.

Det handlar, förutom om ökad undervisningstid och större elevantal, om slitna lokaler, brist på lokaler och att obehöriga vikarier sätts in på de tomma tjänsterna. Vikarier som sedan behöver stöd av de rutinerade lärarna.

Andelen nyanlända elever ökar snabbt.

– Det blir stressande för lärarna att få dem att förstå och hänga med i undervisning och det finns risker i laborativa ämnen, när det finns säkerhetsföreskrifter som är svårt att få de nyanlända att förstå när de inte förstår svenska. Det här gör läraren lite nervös, säger Monika Johansson.

Därför har lärarna krävt fler vuxna i klassrummen, vilket inte har tillgodosetts från kommunens sida.

– Det är inte ett unikt problem, kanske snarare så att man i Vimmerby varit förskonad från problemen tidigare och därför folk reagerar så starkt, säger Monika Johansson.

När problemen inte har bemötts från skolledning och utbildningsförvaltning, flyr lärare i stället till närliggande kommuner, som Hultsfred.

Från och med 31 mars kommer arbetsgivarna få ett större ansvar för medarbetares arbetsmiljö. De gäller till exempel att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte har en ohälsosam arbetsbelastning och resurserna ska anpassas efter kraven.

Birgitha Sahlin, förvaltningschef för barn och utbildning i Vimmerby, vill inte uttala sig, utan skriver i ett mejl att kommunen arbetar med frågorna inom det ”systematiska arbetsmiljöarbetet” och att det inte känns ”etiskt riktigt att kommentera det i media”.

Som en del av sin totala översyn av svenska skolor, tittar Arbetsmiljöverket nu även på Astrid Lindgrens skola.
– Jag är försiktigt positiv, säger Monika Johansson.

Kommentera