instagramhat_skovde

Johan Østerstrøm är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Skövde.

Sociala medier

Lärare hängdes ut på sociala medier

Lärare i Skövde hängdes ut på Instagram – och facket menar att skolan inte gör tillräckligt för att stoppa det.
– Som det är nu är risken stor att många lärare kommer att fortsätta utsättas, menar kommunombudet Johan Østerstrøm.

Lärare på flera skolor i Skövde har hängts ut på olika instagramkonton. En av de skolor som drabbats är Eriksdalsskolan där Victoria Sjöö arbetar som rektor.

– Det kontot som fanns på min skola var helt öppet och innehöll så kallade memes. Ett meme handlade bland annat om hur en klass reagerade när de upplevde att en lärare drog in en rast och ett annat om hur de reagerade när de upplevde att en lärare, som också nämndes med namn, rättade deras prov fel, säger Victoria Sjöö.

Hon kunde snabbt identifiera vilken klass det handlade om och pratade med de lärare som fanns med på kontot.

– Sedan pratade jag med klassen, som menade att de bara ville skoja – men jag förklarade vad det innebär att hänga ut personer med namn på det här sättet. Jag mejlade också till alla föräldrar om att vi såg allvarligt på händelsen och sa att de skulle prata med sina barn, säger Victoria Sjöö.

På Eriksdalsskolan har eleverna mobilförbud sedan tidigare och man har haft diskussioner i klasserna om sociala medier. Nu kommer man jobba ännu mer med frågorna.

– Kuratorn kommer komma in i klassen och ha diskussioner kring sociala medier. Sen har vi lyft problematiken med alla rektorer i kommunen – för det här kommer vi ställas inför igen. Så vi pratar mycket om hur vi ska förebygga det här och tar även stöd av vår skoljurist kring vad vi ska ha för handlingsplan kring detta, säger Victoria Sjöö.

Men Johan Østerstrøm som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Skövde, menar att det inte räcker.

– Den av våra medlemmar som drabbades tog väldigt illa vid sig av det här. När det här blev känt gjordes kontot dessutom snabbt privat – så nu kan man fortsätta med uthängningarna utan att någon vet om det. Så problemet är inte löst, lärarna känner sig fortfarande uthängda, säger Johan Østerstrøm.

Han menar att facket blir vingklippt i frågan, eftersom man inte kan agera mot elever och vårdnadshavare.

– Vi kan ställa krav på arbetsgivaren men vad händer när arbetsgivaren inte vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder? Som det är nu är risken stor att många lärare kommer fortsätta att utsättas.

Johan Østerstrøm ställer sig kritisk till att arbetsgivarna inte polisanmält händelserna, utan säger att lärarna själva får avgöra om de vill göra en anmälan.

– Vi tycker att det är ett märkligt resonemang. Som arbetsgivare är man ansvarig för arbetsmiljön och har man då anställda som drabbas av olika typer av kränkningar måste man ta det ansvaret fullt ut. Man kan inte lägga det ansvaret på den enskilda läraren.

Victoria Sjöö betonar att hon stöttar lärarna om de vill polisanmäla.

– Jag gjorde inte någon polisanmälan i det här fallet eftersom jag inte bedömde att det handlade om så grova kränkningar. Med det sagt ser jag fortfarande allvarligt på det inträffade och tog stöd av HR i beslutet. 

Men om det är grova kränkningar – är det då arbetsgivarens roll att anmäla eller lärarens?

– Jag tycker att det är en svår fråga och att det måste ses från fall till fall. Jag har arbetsmiljöansvaret och det här är en del av arbetsmiljön. Men jag tänker att det är något man måste prata vidare om, jag tycker att det är svårt att svara varken ja eller nej på den frågan. Men jag är övertygad om att skolor i hela Sverige kommer ställas inför den typen av problematik framöver.

Kommentera