Ny undersökning

Lärare har det tuffast på jobbet

Fyra av tio lärare har upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är fler än i någon annan bransch, visar den årliga jobbhälsobarometern. 

Lärares tuffa arbetsmiljö har uppmärksammats många gånger. Nu bekräftar jobbhälsobarometern, en årligen undersökning om arbetsmiljö, hälsa, ohälsa och arbetsförhållanden, den bilden. 

Det är Företagshälsans branschorganisation som ligger bakom undersökningen och de anställda i skolan sticker ut på flera sätt, rapporterar svt. Fyra av tio lärare svarade att de upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är högre än i någon annan bransch. Lärarna svarade också att de inte hinner med sina arbetsuppgifter i tid. Mer än hälften av lärarna svarade att det inte fanns någon möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. ”Undersökningen ger, kort sagt, en bild av ett yrke som man helst bör undvika, om man vill behålla sin psykiska hälsa”, konstaterar svt. 

Samtidigt är lärarna de som är mest motiverade för sitt arbete. Enligt jobbhälsobarometern är det bara en av tio av de tillfrågade lärarna som säger att de inte känner sig motiverade. Ingen annan bransch har så låga siffror. 

Om jobbhälsobarometern 
Företagshälsovårdens branschorganisation gör sedan 2007, årligen, den så kallade jobbhälsobarometern. Undersökningen ställer frågor om arbetsmiljö, hälsa, ohälsa och arbetsförhållanden till ett urval av svenskar i åldern 20–65 år som arbetar minst halvtid i olika branscher.

Kommentera