klassrum_sparvagn

Gunnar Valinder på LR tycker att det är ”korkat” att inte följa myndigheternas rekommendationer om att jobba hemifrån.

| Foto: Katja Kircher/Roland Magnusson/Mostphotos
Coronaviruset

Lärare i riskgrupper tvingas åka till jobbet

I Göteborg tillåts inte lärare som tillhör riskgrupper för Covid-19 att jobba hemifrån – trots att de undervisar på distans.

Folkhälsomyndighetens råd:

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats som svar på frågan:

Bör jag som symtomfri jobba hemma?

”Vi har nu en spridning av covid-19 i flera delar av Sverige. Vårt råd är därför att du jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård. En alltför snabb ökning av antalet smittade skulle innebära en kraftig och svårhanterlig belastning för sjukvården. Genom en långsammare ökning av antalet smittade får sjukvården större möjlighet att upprätthålla sin verksamhet.”

Källa: Folkhälsomyndigheten

Landets alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt har sedan en tid tillbaka övergått till distansundervisning och i grundskolan ekar många klassrum tomma på grund av rädsla och strikta regler att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Trots att gymnasieundervisningen numera sker på distans tillåter inte alla huvudmän att lärarna jobbar hemifrån. Såväl kommuner som privata huvudmän sätter upp egna regler och de rimmar inte med varandra.

Skolvärlden har skrivit om situationen i Lund där facket menar att utbildningsförvaltningen bryter mot Folkhälsomyndighetens råd.

I Göteborg är regelverket i stort sett detsamma som där: Antingen är du frisk och då ska du jobba på din arbetsplats, eller så är du sjuk och då ska du vara hemma utan att jobba. Det innebär att lärare nekas att jobba hemifrån, oavsett om det är för den egna hälsans skull eller för att de vill göra en samhällsinsats och följa myndigheternas råd för att minska smittspridning.

Gunnar Valinder
Gunnar Valinder

– Det är korkat att inte följa de direktiv från myndigheterna som finns. Sen handlar det inte bara om smittspridningen i sig utan också om vad det säger om förtroendet, tilliten till lärarna. Att man inte litar på att lärarna kan göra sina egna bedömningar är allvarligt, säger Gunnar Valinder, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Han menar att lärare som undervisar på distans med fördel kan göra det från en plats som minimerar risken för smittspridning. I synnerhet lärare som själva tillhör någon av de riskgrupper som har större risk att drabbas hårt av viruset om de blir smittade.

Det tar han upp i en skrivelse till cheferna för stadens båda utbildningsförvaltningar, där han bland annat skriver: ”Vi har också medlemmar som är oroliga då de, trots att de tillhör riskgrupper, inte tillåts arbeta hemifrån. De tvingas sjukskriva sig trots att de, under en period, kunnat arbeta på distans”.

– Vi har alltså rektorer som tvingar lärare att sjukskriva sig. Det kan de egentligen inte göra, men så blir det nu i praktiken, säger Gunnar Valinder.

Detta eftersom enda sättet för lärarna att hålla sig hemma och inte tvingas ut på stan är att sjukanmäla sig. Trots att de egentligen inte är sjuka.

I brevet till förvaltningscheferna tar han också upp att sjukskrivna lärare inte ersätts med vikarier. Detta samtidigt som fler än vanligt är sjukskrivna – vissa till och med mot sin vilja. Det innebär en ökad belastning på de lärare som fortfarande jobbar.

Samtidigt är han inte ute efter något förbud att jobba i skolan. Han tycker bara att lärarna själva ska få fatta beslutet.

– Många skulle säkert välja att sitta på skolan ändå, det är rätt skönt. Det finns absolut fördelar med att sitta på skolan och jobba. Men man borde vända på det hela: rekommendera lärare att jobba hemma men tillåt den som vill att komma in till skolan. Det här är en onödig konflikt vi har, säger han.

Brevet till utbildningsförvaltningarna skickades till kommunen den 26 mars, och sex dagar senare har han inte fått något svar.

Skolvärlden har sökt direktören för utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad upprepade gånger, men får beskedet att han inte är anträffbar.

Kommentera