Arbetsmiljö

Lärare larmar om kaos på Komvux

Flera lärare vid Komvux i Södertälje vittnar om en arbetsplats präglad av olust och kaos. I ett brev till kommunen skriver de om längre arbetsdagar, större elevgruppen och en ledning som inte lyssnar.

I brevet, som har skickats till Södertälje kommun, berättar lärarna om en arbetsmiljö som de tycker har försämrats radikalt sedan de har fått en ny skolledning. De skriver om att arbetslusten har försvunnit, att flera av lärarna har spänningshuvudvärk och sömnproblem. Det är en mycket irriterad stämning i lärarkollegiet, berättar SVT Nyheter Södertälje.

Ingen av de lärare som har skrivit brevet vill medverka i en intervju eftersom de är rädda att det skulle försämra deras situation, berättar SVT Nyheter Södertälje vidare. 

Lärarna berättar anonymt att det främst är de långa arbetsdagarna som är en största orsaken till den minskade arbetslusten och ökade stressen. Under en och samma dag kan lärare ha sin första lektion klockan 8.10 och sin sista klockan 21. Även antalet elever i grupperna har ökat, med nästan tio elever.

Lärarna upplever också att skolledningen inte lyssnar på lärarna. Från fackligt håll ser man allvarligt på hur lärarna beskriver sin arbetsmiljö. De ska träffa både lärare och arbetsgivare för att se hur arbetssituationen kan bli bättre.

Men vuxenutbildningens rektor Tobias Tagesson håller inte med om att arbetsmiljön skulle vara dålig på Komvux.

– Om den enskilde individen upplever att det är så är det jättetråkigt, och då vill jag självklart prata med den personen om hur man kan förändra den personens arbetssituation, säger han till SVT.

Han vill nu föra en dialog med lärarna och titta framåt kring hur de ska jobba tillsammans för att få den verksamhet man vill ha.

Kommentera