debatt_friskolor2

Debattörerna Magnus Ekblom och Göran Drougge.

Debatt

”Lärare lockas inte av marknadsskolan”

Debatt ”Enda sättet att få fler att vilja bli lärare är att göra svenska skolan till den likvärdiga och högkvalitativa skola den var innan de borgerliga partiernas friskolereform genomfördes”, skriver debattörerna.

Nu debatterar borgerliga skolpolitiker skolans kris och hur man ska locka fler att söka till läraryrket och locka tillbaka 40 000 lärare som valt att sluta jobba som lärare. Man räknar med att det inom fyra år kommer att saknas 77 000 lärare.

De borgerliga politikerna ”glömmer” en viktig sak, att det stora problemet i svensk skola är att de borgerliga partierna förvandlat skolan till en marknadsplats där riskkapitalbolag och stora aktiebolag använder skolan för att investera och tjäna pengar. Man har gjort om en väl fungerande offentligt styrd skola till en plats där utbildning och kunskap blivit en handelsvara, där elever och lärare har blivit investeringsobjekt på börsen.

En sådan skola kan aldrig få den status som behövs för att fler ska vilja bli lärare.

Redan 1992 varnade OECD för att göra om svenska skolan till en marknadsskola. Varningar kom i en rapport där OECD uttryckte förvåning över att regeringen verkade vilja driva igenom en ideologiskt motiverad förändring av svenska skolan, en skola som innan dessa förändringar, enligt OECD, var världsledande både när det gäller kvalitet och likvärdighet.

OECD påpekade även att det inte verkar ha funnits några ordentliga utredningar till grund för de reformer som sedan drevs igenom. Rapporten, som hittades av LO-utredaren Mattias Samuelsson, varnar för det som senare visade sig bli verklighet: en skola där likvärdigheten och kvalitén sjönk. Den borgerliga regeringen gömde snabbt undan denna rapport.

2015 presenterade OECD en ny rapport om den svenska skolan där man pekade på problemen med minskad likvärdighet och att friskolorna plockade russinen ur kakan. Eller med OECD:s egna ord: ”Private Schools attract pupils with Favourable Backgounds”. Även denna rapport ignorerades av de borgerliga partierna.

De borgerliga skolpolitikerna är helt tondöva inför den hårda kritik som OECD riktat mot det svenska marknadsstyrda skolsystemet.

Idag finns bristande kunskaper hos elever, problem för eleverna från gymnasiet att nå upp till nivån som krävs på högskolor och ökad betygsinflation där just de stora miljardkoncernernas skolor, som till exempel Engelska skolan, Kunskapsskolan och Academedia är ledande.

De borgerliga skolpolitikerna är helt tondöva inför den hårda kritik som OECD riktat mot det svenska marknadsstyrda skolsystemet. Ett system som är unikt i världen, ingen annanstans än i Sverige kan riskkapitalbolag och aktiebolag göra vinster på att driva skattefinansierade skolor.

Innan marknaden släpptes in med NPM, fri etableringsrätt, elever och föräldrar som ”kunder”, vinstuttag, individuell lönesättning, förste, siste och ”sämstelärare” hade skolan 90 procent behöriga lärare och med statligt reglerade tarifflöner behövde inte lärare flytta fram och tillbaka mellan olika huvudmän för att pressa upp lönerna. De kunde istället fokusera på sitt läraruppdrag och eleverna fick långt färre lärarbyten.

Om de borgerliga skolpolitikerna vill veta vad lärarna tycker om marknadsskolan och bolag som driver skolor med vinst finns en enkät som de borde studera. Nämligen Lärarnas Riksförbunds enkät från 2018 där över 70 procent av lärarna uttalar sig emot vinstuttagen i friskolorna. Denna enkät är troligen gömd längst ner i samma byrålåda där OECD:s rapporter med kritik av marknadsskolan ligger och samlar damm.

Det är den marknadsstyrda skolan som är problemet och som gör att lärarna får allt svårare att bedriva en kunskapsfokuserad undervisning. Enda sättet att få fler att vilja bli lärare är att göra svenska skolan till den likvärdiga och högkvalitativa skola den var innan de borgerliga partiernas friskolereform genomfördes.

Men för de borgerliga politikerna är detta omöjligt att erkänna. Då skulle de tvingas erkänna att deras idé om den fria marknadens överlägsenhet inte går att förena med en kunskapsskola.

Magnus Ekblom och Göran Drougge – skoldebattörer, gymnasielärare och medlemmar i föreningen Elevintresse före vinstintresse

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera