lon_ytterstadsskolor
Lön

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.
– Bra att man gör riktade satsningar för att få upp lönerna på skolor där det är svårt att rekrytera, säger Ragnar Sjölander, ordförande LR Stockholm.

Mer om lönesatsningen:

Lönesatsningen kostar 13 miljoner kronor för 2018. Den är en av flera insatser för att förbättra skolresultaten i stadens skolor och bryta den mångåriga trenden med växande kunskapsklyftor. Stockholms stad avsätter också 30 miljoner kronor till fler lärarassistenter i sina skolor, som avlastning för lärarna. Förstärkningar görs också på högre lärartäthet och elevhälsa.

Källa: Stockholms stads budget för 2018

Legitimerade lärare, förskollärare, utbildade fritidspedagoger, specialpedagoger och biträdande rektorer som vill arbeta på skolorna Hagsätra-/Ormkärrsskolan och Hässelbygårdsskolan i Stockholm erbjuds ett lönetillägg på 6 000 kronor i månaden. Intentionen med projektet är att locka fler att söka jobb på skolorna.

Lönesatsningen ligger på 13 miljoner kronor för 2018 och är en av flera insatser för att förbättra skolresultaten på skolorna.

– Skolor i ytterstaden har svårt att behålla personal och svårt att rekrytera nytt. En av idéerna som ofta kommer upp som lösning är att ett lönepåslag skulle kunna göra en stor skillnad för de här skolorna, säger Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm stad.

Men Stockholms stad kan inte lova att lönetillägget sträcker sig längre än till årsskiftet, utan det nya tillägget gäller från 1 mars till 31 december i år.

– Innan vi bestämmer oss för om vi fullt ut tror på den teorin så vill vi testa det ordentligt, så att man kan utreda effekten av att göra ett lönepåslag för alla i den här målgruppen på en skola.

Vad händer när året är slut?

– Självklart antar jag att det är befogat att fortsätta med det här ett eller två år framöver. Man måste få göra den här typen av studier i stället för att alltid bara tvärsäkert slå fast att ”det här är lösningen”, säger Olle Burell.

En som är kritisk till satsningen är oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Det saknas medel, i stället går man fram med duttande i form av några enstaka lönepåslag för ett par skolor, säger hon till TT.

Olle Burell:

– Hon respekterar inte det arbetssättet att man knyter utvecklingsarbetet till forskning och att man kan göra sådana här pilotprojekt.

Ragnar Sjölander, ordförande LR Stockholm, ser positivt på satsningen.  

– Jag tycker i princip att det är bra att man gör riktade satsningar för att få upp lönerna på skolor där det är svårt att rekrytera och behöver få upp resultaten. Sedan behöver man göra det här över tid, och det är det som är problemet med de här pengarna. Det är en svaghet att det inte finns några garantier på att det kommer fortsätta efter årsskiftet.

Ragnar Sjölander hade även gärna sett att lönetillägget hade gått till fler skolor som har problem med att rekrytera legitimerade lärare.

– Men hade de inte tillsatt de här pengarna hade det samtidigt inte hänt någonting, säger han.

Dessutom saknar han fler satsningar på arbetsmiljön i Stockholms skolor.

– Man måste även satsa på arbetsmiljön för att göra de här skolorna attraktiva. Jag hade velat se konkreta åtgärder så att lärarna kan fokusera på undervisningen, och kanske avlastas en del andra arbetsuppgifter, säger Ragnar Sjölander.      

Kommentera