shutterstock_113676184_0
Kränkande behandling

Lärare bör anmäla kränkande nollning

September är nollningarna och insparkarnas månad – därför kan det vara dags att prata om kränkande behandling med eleverna. Även om nollningen pågår utanför verksamheten kan skolan vara skyldig att anmäla om en elev utsätts för kränkande behandling.

Nollning, som inte sällan leder till kränkningar, är en tradition som oftast går ut på att utsätta de nya eleverna för förnedrande lekar. En skola som brottats med en kränkande nollningstradition är Hersby Gymnasium på Lidingö. Enligt Lidingö Tidning väljer en utvald grupp killar ut ett 20-tal tjejer som ska ”nollas”. Under kvällen leker man olika mer eller mindre pinsamma och ofta förnedrande lekar. Tidigare år ska tjejerna ha fått ställa upp i underkläder och betygssatts, skriver tidningen.

Vad är reglerna kring aktiviteter som pågår utanför skoltid, men som ändå har en tydlig koppling till skolverksamheten?

– Alla handlingar av kränkande karaktär som får verkningar i skolan, är skolan skyldig att utreda. Nollningar är event eller handlingar som typiskt sett kan ha koppling till skolan. Detta om det utförs av elever mot elever inom skolans verksamhet. Även handlingar som sker på fritiden kan ha kopplingar till skolan. Bara för att det sker på fritiden så är det ändå kopplat till skolan. Det handlar om elever som blir utsatta på sin fritid men som ska vistas i skolan, förklarar Sharon Lejderman, jurist hos Barn- och elevombudet.

Det är kapitel 6 i skollagen som styr i det här fallet. En lärare som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med skolans verksamhet, är skyldig att anmäla detta till rektorn. Som i sig sen ska anmäla till huvudmannen.

– Det man kan göra är att försöka förebygga händelserna genom att diskutera det i klassen och berätta för eleverna vad skolan har för syn på nollningar och vad de har för skyldigheter kopplade till kränkningar.

Skolans personal är skyldig att motverka att kränkande behandling uppkommer och, om så ändå sker, se till att den upphör. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Vid kränkningar har skolan en skyldighet att gå igenom de tre stegen att anmäla, utreda och ta till åtgärder. I Skolverkets allmänna råd ”Arbete mot diskriminering och kränkande behandling” ges handfasta råd om hur man ska tänka kring kränkningar.

Kommentera