jonas_nilsson_ledarskap

Jonas Nilsson är förstelärare på Stordammens skola i Uppsala.

Ledarskap

Lärare måste stärka sin egen auktoritet

Elever med attitydproblem? Bristande föräldraansvar? Det må vara hänt, men ansvaret att ta ledarskapet i klassrummet är lärarens, menar försteläraren Jonas Nilsson.

I en flitigt läst och delad debattartikel i Expressen skriver försteläraren Jonas Nilsson om att vi måste prata mindre om elever med taskig inställning och mer om att det är pedagogers bristande auktoritet som leder till förlorad kontroll över klassrummet.

– Man måste bygga en personlig relation med eleverna. Det kommer alltid att finnas elever som testar våra gränser, och är någon stökig behöver man prata med både eleven och föräldrarna. Diskutera med eleven i enrum hur man kan hitta en lösning som båda är med på. Det är viktigt att vi markerar vilket beteende som inte är acceptabelt, men jobbar med lågaffektivt bemötande för att skapa ett lugn. Det gäller att hålla en trevlig och saklig ton men samtidigt vara bestämt, säger han till Skolvärlden.

Samtidigt som Jonas Nilsson framhåller vikten av lärarens agerande är han inte ute efter att klandra någon som brottas med ordningsproblem.

– Det är ju sådant som är svårt att trolla fram på en vecka. Det handlar om metoder, tydliggörande av kunskapsmål, och grundläggande coachning i ledarskap. I det så ingår det praktiska metoder för hur man förbereder elever för vad som kommer att ske på lektionen. Ofta är det vad stökiga elever behöver – framförhållning så att de vet vad som kommer att ske och hur de kommer bli bedömda.

Jonas Nilsson välkomnar politiska förslag som syftar till att stärka lärarprofessionens auktoritet och utbilda lärare i ledarskap. I veckan lämnade två moderater i riksdagen in ett förslag med namnet ”Lugn och ro i skolan” som innehåller tre punkter: Mer fokus på trygghet och studiero i Skolinspektionens utvärderingar, mer fokus på ledarskap och klassrumsmiljön i lärarutbildningen, och minskad administration kring lärarnas sanktionsmöjligheter.

– Det tycker jag är kanonbra förslag, eftersom studiero ligger så högt upp på listan över framgångsfaktorer för elevernas resultat. Jag vet inte på vilket sätt de tänker sig ledarskapsutbildningen men jag tycker att universitetet borde headhunta skickliga lärare direkt ifrån grundskolan.

Behövs det fler politiska förslag och lagändringar – eller ligger svaret hos lärarna själva?

– Det är en kombination såklart. Du måste ha politikerförslag i ryggen. Och när en enskild lärare inte klarar av situationen måste rektorerna bli bättre på att se behoven. De måste rikta tid för auskultation, där de lärare med störst utvecklingsbehov får gå med de som är mest framgångsrika.

Det innebär att rektorn ska peka ut lärare och säga ”du är inte bra nog” till vissa?

– Det krävs mod från en skolledare, men det är ju i all välmening. Man vill att läraren ska utvecklas och gå framåt i yrket. Lärare förnekar gärna för kollegor och rektorer att det är svårt att hålla ordning. Men vi måste släppa prestigen från lärarhåll, man måste kunna prata om sina svagheter. Annars kanske man till slut bränner ut sig istället, för att man inte han hantera situationen.

Kommentera