jessica_olsson_hans_ringstrom

Jessica Olsson, LR, Hans Ringström, Eskilstuna kommun.

Nedskärningar

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Totalt ett 70-tal tjänster beräknas försvinna från 15 kommunala grundskolor i Eskilstuna till höstterminen 2018, som en följd av nya sparkrav från kommunen. Skolor som tidigare fått dispens för underskott i budgeten ska nu betala tillbaka, samtidigt som skolpengen per elev minskas med tusen kronor.

Dessutom snävar kommunen till hösten in kriterierna för elever att beviljas tilläggsbelopp för särskilt stöd. 190 elever bedöms kvalificera för tilläggsbeloppet i höst enligt preliminära beräkningar, 129 färre än de 319 som beviljats under de nuvarande reglerna.

– Det kommer inte som en överraskning. Men det är flera faktorer som kommer samman och gör situationen komplicerad. Som det ser ut just nu måste skolorna banta med cirka sjuttio tjänster, men om en månad kan det se annorlunda se ut, vi har inte börjar förhandla om det ännu. Ingen lärare kommer att bli uppsagd, man får en tjänst någon annanstans i så fall, säger Jessica Olsson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna.

Tjänsterna som berörs är inte lärare i första hand, utan kringtjänster som språkstödjare och elevassistenter. Det är personal som i många fall ser till att avlasta lärarna och låta dem fokusera på sin undervisning, och Jessica Olsson är orolig för hur nedskärningarna kommer att påverka lärarnas vardag.

– Det är klart det påverkar. Vi har ganska stora klasser i Eskilstuna idag, och det räcker att du har en eller två elever med särskilda behov i klassen för att det ska bli svårt att ge 30 elever den uppmärksamhet de förtjänar.

Befarar du att lärare i och med nedskärningarna kommer att tvingas utföra fler uppgifter som ligger utanför kärnuppdraget?

– Jag är orolig för det. När man inte har en arbetsbeskrivning kan nästan vad som helst hamna i vårt knä. I Eskilstuna har man tidigare satsat på projekt där man tar bort arbetsuppgifter, till exempel genom att anlita proffsmentorer, och det har fått positiv respons från såväl lärare som elever och föräldrar. Väljer man nu att spara in på just det så ökar ju arbetsbelastningen och vi tillbaka på ruta noll igen, säger Jessica Olsson.

Hans Ringström är grundskolechef i kommunen. Han förstår lärarnas oro, men menar att det är upp till varje skola att anpassa verksamheten så att eleverna inte drabbas. Han bekräftar också att lärare kan komma att få ta sig an fler arbetsuppgifter.

– Så kan det bli. Vi får färre elevassistenter, det måste ju medföra förändrade arbetssätt. Det första steget är att varje rektor tar fram en organisationsplan. En del skolor har överskott, en del har underskott. Just nu jobbar varje rektor igenom hur de ska organisera sin verksamhet, och från förvaltningens sida måste vi följa det här väldigt noga, säger han.

Kombinationen av snävare regler för tilläggsbelopp och kraftiga besparingar på enskilda skolor gör att Jessica Olsson befarar att grundskolan i kommunen blir mer ojämlik.

– Alla elever som har rätt till särskilt stöd i skolan idag har ju samma rättigheter nästa läsår. Men det blir en utmaning att lösa det när man samtidigt ska spara pengar. Det kan bli så att man som förälder gör bäst i att kolla vilka skolor som har besparingskrav på sig och vilka som inte har det, och sedan välja skola utifrån det. Det är inte en jämlik skola, säger hon.

Kommentera