Annons
Jiang Millington, förälder till barn med npf och en av skaparna av föräldranätverket ”Barn i behov”.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Publicerad 5 februari 2018

Debatt. ”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Relaterat

Lärarnas Riksförbund går i Svenska dagbladet 1 februari 2018 till storms mot föräldrar som skapar drev och en våg av indignation sköljer fram inom grupper som föräldranätverket Barn i Behov. Jag är en av de som skrivit ett stort antal debattinlägg om föräldrars maktlöshet inför skolor som vägrar att fullgöra sin skolplikt gentemot elever med särskilda behov. Men nu måste lärare och föräldrar sluta att kasta grus på varandra och överbrygga den schism som skapar ett ohållbart arbetsmiljöproblem för lärare och kraschar barns liv.

Vi föräldrar måste erkänna att det finns föräldrar som hotar och okynnesanmäler lärare och skolor till Skolinspektionen. Att det finns föräldrar som utövar påtryckningar för att ge sina barn fördelar i skolan och att det finns barn som är osofistikerat ohyfsade och saknar god uppfostran hemifrån. Vi ska inte försvara vare sig sådana föräldrar eller sådana elever. Vi behöver ha förståelse för hur detta bidrar till lärarflykt och psykisk ohälsa hos lärarkåren.

Vi behöver påminna oss om att de allra flesta lärare inte bara är professionella och oerhört kompetenta på sina jobb utan dessutom hyser en äkta passion för sitt yrke som visar sig i en stark lojalitet med eleverna och ett engagemang som går långt utanför undervisningsplikt och befattningsbeskrivningar. 

Varje individ är unik i sin funktionsprofil.

Det finns barn som tillhör lärares uppdrag att undervisa, trots att barnen har komplicerade funktionsnedsättningar som kräver specialistkunskap av såväl medicinsk som specialpedagogisk karaktär. Barnens funktionsnedsättningar är inte sällan osynliga men konsekvenserna av en otillgänglig fysisk och psykosocial miljö påverkar omgivningen mycket, i form av trots, tvång, ångest, aggression, apati, hyperaktivitet och andra asociala stressbeteenden hos den funktionsnedsatta.  

Varje individ är dessutom unik i sin funktionsprofil så det kan ta många år även för föräldrar och närstående till barnen att förstå vad barnet med funktionsnedsättningar som till exempel adhd och autism behöver för att kompensera, anpassa och stressreducera. Föräldrar och syskon har via den hårda vägen lärt sig att förekomma utbrott och kan tyda tecken på stegrande stress hos barnet. Den här kunskapen är nödvändig för lärare och rektorer. Den är nödvändig för att eleven ska ha en chans att nå kunskapsmålen, vilket hälften av elever med autism men utan intellektuell funktionsnedsättning inte gör.

I KI:s undersökning skattar 80 % av lärarna och 69 % av specialpedagogerna att de saknar tillräcklig kunskap om npf. Lärare är med andra ord smärtsamt medvetna om att de inte räcker till för elever med npf och andra kognitiva och exekutiva nedsättningar. Gruppen uppskattas utgöra var tionde elev i skolan.

Nu behöver medvetenheten utökas till att differentiera föräldrar som har anledning att påkalla att skolan och undervisningen behöver anpassas till eleven och föräldrar som inte har anledning att lägga sig i skolans arbete.

Vi föräldrar behöver lärare som står på vår sida när vi kämpar för våra barns rätt till utbildning.

Vi i föräldranätverket Barn i Behov påpekar gång på gång att huvudmännen måste ställas till svars för att skolan inte är tillgänglig för en mycket stor grupp elever och att lärare måste ges förutsättningar att utöva sin profession. Vi har även påpekat det absurda i att lägga ansvaret för att skolan följer skollagen hos föräldrar, som uppmuntras att anmäla oegentligheter till Skolinspektionen. För föräldrar med befogad kritik innebär ett sådant system att man tvingas bränna alla broar vid en anmälan och gå i öppen konfrontation med skolan. Något som vi vet ytterst sällan gynnar våra barn.

Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman i gemensam strävan efter att ge våra barn förutsättningar att klara kunskapsmålen och att göra skolan tillgänglig. Vi behöver tillsammans adressera huvudmännen och säga ifrån när de frånsäger sig sitt ansvar genom mantrat att det är lärares uppgift att anpassa undervisningen men struntar i att ge lärare rätt förutsättningar.

Vi föräldrar behöver lärare som står på vår sida när vi kämpar för våra barns rätt till utbildning. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka.

Jiang Millington, förälder till barn med npf

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons