Digitalisering 

Lärare och rektorer oeniga om behovet av kompetensutveckling

Över hälften av lärarna i en undersökning från Lin Education säger att de inte får nödvändig kompetensutveckling via arbetsplatsen när det gäller att använda digitala verktyg. Rektorerna däremot anser att de erbjuder kompetensutveckling i hög grad. 

Om undersökningen

Undersökningen utfördes under september månad av PFM research på uppdrag av utbildningsföretaget Lin Education. 300 lärare från 300 skolor och 50 rektorer i årskurserna sex till nio, med en representativ fördelning avseende kommunal tillhörighet och ämnesområden har intervjuats. Intervjuerna har skett per telefon. Svarsfrekvens: 60 %

Utbildningsföretaget Lin Education har gjort en undersökning bland lärare och rektorer om hur man ser på den digitala utvecklingen i skolan. 300 lärare från 300 skolor och 50 rektorer i årskurserna sex till nio har intervjuats via telefon. Samtliga lärare i undersökningen och 95 procent av rektorerna instämde i påståendet att digitala verktyg är nödvändiga i skolan för att hänga med i samhällsutvecklingen.

85 procent av lärarna svarade att de använder digitala hjälpmedel i sin undervisning. Nästan sex av tio lärare i undersökningen instämde samtidigt i påståendet att de ibland känner sig i otillräckliga i sin kunskap om IT jämfört med sina elever.

När det gäller kompetensutveckling svarade över hälften av lärarna att de inte får den nödvändiga kompetensutvecklingen via arbetsplatsen för att använda de digitala verktygen. Bara nio procent av lärarna svarade ”Ja, i hög grad”. Bland rektorerna däremot svarade nästan hälften ”Ja, i hög grad”.

– Vår undersökning visar att det över lag finns stora skillnader i hur rektorer och lärare ser på digitaliseringen av skolan, något som kan hämma skolornas utveckling, kommenterar Karl Alfredsson, utvecklingschef på Lin Education i ett pressmeddelande.

Generellt sett tycks rektorerna vara mer skeptiska till digitaliseringen än lärarna. På påståendet ”digitala verktyg kostar för mycket i förhållande av vad det genererar” instämde 40 procent av rektorerna mot 17 procent av lärarna. Och på frågan om digitala verktyg är en nödvändig förutsättning för att lyfta svenska skola till toppnivå instämde 69 procent av lärarna mot 55 procent av rektorerna.

Lärarna i undersökningen ansåg också att de digitala verktygen påverkade elevernas prestationer. På frågan om användandet av digitala läromedel lett till att eleverna presterar bättre i form av meritvärde svarade 8 procent av lärarna ”i hög grad” och 61 procent ”till viss del”. Arbetsmotivation och förmåga att ta till sig information är det eleverna utvecklar mest med hjälp av digitala läromedel, enligt lärarna i undersökningen.

Kommentera