niklas_mork_betyg_hand_0
Betyg

Lärare om utredningen: Nu har politiken ett val

Högstadieläraren Nicklas Mörk är djupt kritisk till den konkurrenssituation som driver lärare till att sätta allt högre betyg. En bild som han menar också förmedlas i Betygsutredningen.
– Vill man se verkligheten i vitögat? Det är ett val politiken måste göra nu.

Under måndagen överlämnades Betygsutredningen till utbildningsminister Anna Ekström. Läraren Nicklas Mörk menar att utredningen är viktig, eftersom dagens betygssystem är problematiskt.

– Läraryrket handlar om att skapa förtroende hela tiden. Men när betygen inte fungerar som de ska så naggas förtroendet i kanten, och då drabbas både lärare och elever.

Han menar att utredningen lyckas med att beskriva problembilden och lärarnas verklighet, med glädjebetyg och ständig betygsinflation.

– Man beskriver hur konkurrensen mellan skolor och kommuners mål med ökad måluppfyllelse leder till ett hårt tryck på lärarna att sätta högre betyg.

I systemet finns således inbyggda incitament att sätta allt högre betyg, istället för att sätta korrekta betyg.

– Det är lättare att sätta ett godkänt betyg och slippa extrauppgifter, än att stå fast vid att en elev inte har den kunskap som krävs för ett godkänt betyg. Det sker omedvetet hos lärare för att man är i en situation arbetsmiljömässigt där man inte orkar stå upp på egen hand. 

Det går inte att ha ett sådant här system.

För att stävja betygsinflationen föreslås bland annat central rättning och att ankra elevernas betyg i de nationella proven som åtgärder att utreda vidare. Något Nicklas Mörk också tror på:

– Så länge konkurrens får vara en faktor för budget och för tryck på lärare så behövs det. Det går inte att ha ett sådant här system, för det kommer automatiskt leda till att förtroendet för betygssystemet urholkas.

Men även om Nicklas Mörk håller med om problembeskrivningen i utredningen, är han tveksam till vissa av förslagen. Däribland lyfter han införandet av ytterligare ett icke godkänt betyg, Fx. Detta eftersom han inte vill se något icke godkänt betyg i en obligatorisk grundskola överhuvudtaget. Dessutom vet elever som är nära att få ett godkänt betyg redan det, menar han.

– Idag är det en stor andel elever som får något icke godkänt betyg och det ger väldigt stora konsekvenser – både för lärare och elever. Jag tycker inte att man har utrett skyldigheteterna som hamnar på den individuella läraren tillräckligt.

Nicklas Mörk är däremot positiv till förslaget om kompensatorisk betygssättning, samtidigt som det i sig kan öka glädjebetygen ytterligare.

– Jag gillar såklart att man som lärare ska ta hänsyn till en elevs starka sidor, men det luckrar också upp betygssättningen i ett läge där vi ser ökade meritvärden varje år. Skulle systemet vara mer legitimt är det lättare att införa ett kompensatoriskt betyg och lätta upp helhetsbilden. Men idag är vi inte där.

Vad skulle du vilja se för åtgärder för att komma dit?

– Att man vågar ta itu med de här frågorna och orsakerna till varför trycket skapas på lärarna, varför de här incitamenten finns till att sätta allt högre betyg. Vill man se verkligheten i vitögat? Det är ett val som man måste göra nu utifrån utredningens verklighetsbeskrivning.

Kommentera